U moet alle invoer- en uitvoerparameters van de werkstroom binden. Met bindingen worden gegevens ingesteld in de elementen en wordt het uitvoer- en exceptiegedrag van de elementen gedefinieerd. Links definiëren de logische stroom van de werkstroom, terwijl bindingen de gegevensstroom definiëren.

Als u gegevens wilt instellen in een element, uitvoerparameters van het element wilt genereren na verwerking en eventuele fouten wilt verwerken die zich kunnen voordoen wanneer het element wordt uitgevoerd, moet u de elementbinding instellen.

Invoerbinding
Stel binnenkomende gegevens van een schema-element in. Voor de meeste schema-elementen kunt u dit doen vanuit het menu Invoer/uitvoer van het tabblad Algemeen.
Uitvoerbinding
Definieer de uitvoerparameters die worden gebruikt wanneer de uitvoering van een element is voltooid. Voor de meeste schema-elementen kunt u dit doen vanuit het menu Invoer/uitvoer van het tabblad Algemeen.
Exceptiebinding voor uitvoer
Maak een koppeling met exceptiehandlers als het element een exceptie detecteert wanneer het wordt uitgevoerd.

Exceptiebindingen voor uitvoer schrijven waarden naar de gebonden bronparameter.

Als het element de waarden van de invoerparameters wijzigt die worden ontvangen wanneer het wordt uitgevoerd, moet u ze aan een werkstroomvariabele binden met behulp van een exceptiebinding voor uitvoer. Als u de uitvoerparameters van het element aan werkstroomvariabelen bindt, kunnen andere elementen die in het werkstroomschema na het element volgen, deze uitvoerparameters als hun invoerparameters gebruiken.

Een veelvoorkomende fout bij het maken van werkstromen is het niet binden van uitvoerparameterwaarden om de wijzigingen door te voeren die het element maakt in de werkstroomvariabelen.

Belangrijk: Wanneer u een element toevoegt waarvoor invoer- en uitvoerparameters van een type zijn vereist die u al in de werkstroom hebt gedefinieerd, stelt vRealize Orchestrator de bindingen met deze parameters in. U moet controleren of de parameters die vRealize Orchestrator bindt correct zijn, voor het geval de werkstroom verschillende parameters definieert van hetzelfde type waaraan het element kan worden gebonden.