Werkstromen bestaan uit een schema, werkstroomvariabelen en invoer- en uitvoerparameters. Het werkstroomschema is het belangrijkste onderdeel van een werkstroom, aangezien dit alle werkstroomelementen en logische verbindingen ertussen definieert. De werkstroomvariabelen en -parameters zijn de eigenschappen die werkstromen gebruiken om gegevens over te dragen. vRealize Orchestrator slaat een werkstroomtoken op elke keer dat een werkstroom wordt uitgevoerd, waarbij de details van die specifieke uitvoering van de werkstroom worden vastgelegd.