De Opentracing- en Wavefront-extensies voor vRealize Orchestrator bieden hulpprogramma's voor het verzamelen van gegevens over uw vRealize Orchestrator-omgeving. U kunt deze gegevens gebruiken voor het oplossen van problemen met het vRealize Orchestrator-systeem en de werkstromen ervan.

Voordat u vRealize Orchestrator kunt configureren om de Opentracing- en Wavefront-extensies te gebruiken, moet u deze in de vRealize Orchestrator Appliance inschakelen.

Voorwaarden

Controleer of de vRealize Orchestrator Appliance SSH-service is ingeschakeld. Zie SSH-toegang tot de vRealize Orchestrator Appliance in- of uitschakelen.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Appliance via SSH als root.
  2. Voer de opdracht kubectl -n prelude get pod uit.
  3. Voer de opdracht kubectl -n prelude exec -it vco-app-your_pod_ID -c vco-server-app -- ls /var/lib/vco/app-server/extensions uit om alle beschikbare extensies weer te geven.
  4. Voer de volgende opdracht uit om de Opentracing-extensie in te schakelen:
    kubectl -n prelude exec -it vco-app-your_pod_ID -c vco-server-app — mv /var/lib/vco/app-server/extensions/opentracing-8.1.0.jar.inactive /var/lib/vco/app-server/extensions/opentracing-8.1.0.jar
  5. Voer de volgende opdracht uit om de Wavefront-extensie in te schakelen:
    kubectl -n prelude exec -it vco-app-your_pod_ID -c vco-server-app — mv /var/lib/vco/app-server/extensions/wavefront-8.1.0.jar.inactive /var/lib/vco/app-server/extensions/wavefront-8.1.0.jar
  6. Meld u aan bij het Control Center en controleer of de extensies worden weergegeven op de pagina Extensie-eigenschappen.

Volgende stappen

Configureer Opentracing- en Wavefront-integratie met vRealize Orchestrator op de pagina Extensie-eigenschappen. Zie De OpenTracing-extensie configureren en De Wavefront-extensie configureren.