U kunt de tijdssynchronisatie op uw vRealize Orchestrator-implementatie inschakelen met de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.

U kunt de tijdssynchronisatie voor uw standalone of geclusterde vRealize Orchestrator-implementatie configureren met behulp van het NTP-communicatieprotocol (Network Time Protocol). vRealize Orchestrator ondersteunt twee elkaar wederzijds uitsluitende NTP-configuraties:
NTP-configuratie Beschrijving
ESXi Deze configuratie kan worden gebruikt wanneer de ESXi-server die als host fungeert van de vRealize Orchestrator Appliance, wordt gesynchroniseerd met een NTP-server. Als u een geclusterde implementatie gebruikt, moeten alle ESXi-hosts worden gesynchroniseerd met een NTP-server. Zie voor meer informatie over het configureren van NTP voor ESXi NTP (Network Time Protocol) op een ESXi-host configureren met behulp van de vSphere Web Client.
Opmerking: Als uw vRealize Orchestrator-implementatie wordt gemigreerd naar een ESXi-host die niet is gesynchroniseerd met een NTP-server, kan klokdrift optreden.
systemd Deze configuratie gebruikt de systemd-timesyncd-daemon om de klokken van uw vRealize Orchestrator-implementatie te synchroniseren.
Opmerking: De systemd-timesyncd-daemon is standaard ingeschakeld, maar geconfigureerd zonder NTP-servers. Als de vRealize Orchestrator Appliance een dynamische IP-configuratie gebruikt, kan de toepassing alle NTP-servers gebruiken die door het DHCP-protocol worden ontvangen.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Schakel NTP in met ESXi.
  1. Voer de opdracht vracli ntp esxi uit.
  2. Voer de opdracht vracli ntp apply uit.
   De ESXi NTP-configuratie wordt toegepast op de vRealize Orchestrator-implementatie.
 3. Schakel NTP in met systemd.
  1. Voer de opdracht vracli ntp systemd --set FQDN_or_IP_of_systemd_server uit.
   Opmerking: U kunt meerdere systemd NTP-servers toevoegen door hun netwerkadressen te scheiden met een komma.
  2. Voer de opdracht vracli ntp apply uit.
   De systemd NTP-configuratie wordt toegepast op de vRealize Orchestrator-implementatie.
 4. (Optioneel) Voer de opdracht vracli ntp status uit om de status van de NTP-configuratie te bevestigen.

Volgende stappen

De NTP-configuratie kan mislukken als er een tijdsverschil van meer dan 10 minuten tussen de NTP-server en de vRealize Orchestrator-implementatie bestaat. Om dit probleem op te lossen, moet u de vRealize Orchestrator Appliance opnieuw opstarten.