U kunt uw vRealize Orchestrator 8.0.1-implementatie (of hoger) upgraden naar de nieuwste productversie met behulp van een gekoppelde ISO-image. Upgraden van vRealize Orchestrator 7.x of lager naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.

Voorwaarden

Download en koppel de ISO-image:
 1. Download de ISO-image van de officiële VMware-downloadsite.
 2. Verbind het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
  Opmerking: Nadat u het cd-romstation hebt aangesloten, gaat u naar de pagina met VM-instellingen van vRealize Orchestrator Appliance en controleert u of Connect At Power On is ingeschakeld.
 3. Koppel de ISO-image aan het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Voer de opdracht blkid uit en noteer de apparaatnaam voor het vRealize Orchestrator Appliance-cd-romstation.
 3. Koppel het cd-romstation.
  mount /dev/xxx /mnt/cdrom
  Belangrijk: Voor geclusterde vRealize Orchestrator-implementaties moet u stappen 2 en 3 uitvoeren op alle knooppunten in het cluster.
 4. Maak een back-up van uw vRealize Orchestrator-implementatie door een momentopname van een virtual machine (VM) te maken. Zie Een momentopname van een virtual machine maken.
  Voorzichtig: vRealize Orchestrator 8.x ondersteunt momenteel geen momentopnamen van geheugen. Voordat u de momentopname van uw vRealize Orchestrator-implementatie maakt, controleert u of de optie Momentopname maken van geheugen van virtual machine is uitgeschakeld.
 5. Om de upgrade te voltooien, voert u de opdracht vracli upgrade exec -y --profile lcm --repo cdrom:// uit op een van de knooppunten in uw implementatie.
  Opmerking: Voor vRealize Orchestrator-implementaties die met vSphere zijn geverifieerd, voert u de verificatiegegevens in van de gebruiker die uw implementatie heeft geregistreerd bij de vCenter Single Sign-On-service (SSO). U kunt ook uw wachtwoord exporteren als een omgevingsvariabele. Dit kan nuttig zijn voor scenario's waarbij u een geautomatiseerd script gebruikt om meerdere vRealize Orchestrator-implementaties te upgraden. Voer de opdracht export VRO_SSO_PASSWORD= your_sso_password uit om het SSO-wachtwoord te exporteren.

resultaten

U hebt uw vRealize Orchestrator-implementatie geüpgraded.

Volgende stappen

Na een mislukte upgrade naar productversie 8.2 van een vRealize Orchestrator-implementatie die is geverifieerd met vSphere, kunt u een fout ondervinden waarbij wijzigingen in de URL van de callback niet worden teruggedraaid. Om dit probleem op te lossen, configureert u de instellingen voor verificatieproviders opnieuw in het vRealize Orchestrator Control Center:

 1. Meld u aan bij het vRealize Orchestrator Control Center als root.
 2. Selecteer Verificatieprovider configureren.
 3. Maak de registratie van de huidige verificatieprovider ongedaan en registreer deze opnieuw.
Controleer of de vRealize Orchestrator Appliance-upgrade is gelukt door te navigeren naar https:// uw_vro_FQDN/vco/api/about. Op de pagina wordt informatie weergegeven over de huidige build, productversie en API-versie van vRealize Orchestrator Appliance, zoals:
<ns2:build-number>15962410</ns2:build-number>
<ns2:build-date>2020-04-02T23:00:11Z</ns2:build-date>
<ns2:version>8.1.0.15962410</ns2:version>
<ns2:api-version>5.5.2</ns2:api-version>