Gebruik de vRealize Orchestrator Client om vRealize Orchestrator-services en -objecten te beheren.

U kunt vRealize Orchestrator-objecten maken en beheren met behulp van de vRealize Orchestrator Client. U vindt de vRealize Orchestrator Client op https://uw_orchestrator_FQDN/orchestration-ui.

REST API-communicatie
De vRealize Orchestrator Client wordt uitgevoerd op de vRealize Orchestrator Control Center-server. De client communiceert met de vRealize Orchestrator REST API via een REST-proxy.
Werkstroombeheer
Werkstromen in de vRealize Orchestrator Client maken, bewerken, plannen, uitvoeren en verwijderen.
Actiebeheer
Acties in de vRealize Orchestrator Client maken, bewerken en verwijderen. De actie-editor ondersteunt automatisch aanvullen voor algemene scriptelementen die zijn opgenomen in de vRealize OrchestratorAPI Explorer.
Beleidsbeheer
Beleidsregels in de vRealize Orchestrator Client maken, bewerken, uitvoeren en verwijderen.
Configuratiebeheer
Configuratie-elementen in de vRealize Orchestrator Client maken, uitvoeren en verwijderen.
Resourcebeheer
Resource-elementen in de vRealize Orchestrator Client exporteren, importeren en bijwerken.
Git-integratie
Maak een integratie met een Git-opslagplaats en gebruik de integratie om de ontwikkeling van werkstromen en andere vRealize Orchestrator te beheren in meerdere implementaties. Zie Git-vertakkingen gebruiken om mijn vRealize Orchestrator-objectinventaris te beheren.
Metriekgegevens
Gebruik het vRealize Orchestrator Client-systeemdashboard en de profilingfunctie om nuttige metriekgegevens over uw vRealize Orchestrator-omgeving en -werkstromen te verzamelen.
Pakketbeheer
Met de vRealize Orchestrator Client kunt u pakketten met vRealize Orchestrator-objecten maken, verwijderen, exporteren en importeren.
Rechtenbeheer
Gebruikers met beheerdersrechten kunnen rollen toewijzen aan gebruikers in de vRealize Orchestrator Client en ze aan groepen toevoegen.
API Explorer
Bekijk de API-opdrachten die beschikbaar zijn in de vRealize Orchestrator Client.