vRealize Orchestrator Appliance 8.2 | 6 oktober 2020 | Build 16995073

vRealize Orchestrator Update Repository 8.2 | 13 oktober 2020 | Build 17015463

Controleer regelmatig op aanvullingen en updates voor deze versie-informatie.

Inhoud van de versie-informatie

In deze versie-informatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw in vRealize Orchestrator 8.2

De release van vRealize Orchestrator 8.2 heeft voornamelijk betrekking op onderhoud en stabilisatie. U kunt nu werkstromen en acties direct bewerken vanuit de bovenliggende werkstroom die ernaar verwijst. Zie Werkstromen en acties vanuit de bovenliggende werkstroom bewerken voor meer informatie.

Melding van aanstootgevende taal

Bij VMware hechten we waarde aan inclusie. Om dit principe binnen onze klant-, partner- en interne community te bevorderen, hebben we niet-inclusieve taal uit onze documentatie verwijderd.

Functiemelding

De functie voor het opnieuw afspelen van het werkstroomtoken is nu standaard uitgeschakeld. U kunt tokenreplays voor elke individuele werkstroom afzonderlijk uitvoeren of de functie inschakelen voor alle uitvoeringen van werkstromen vanuit het vRealize Orchestrator Control Center. Zie Herhaling van werkstroomtoken in de vRealize Orchestrator-client gebruiken voor meer informatie.

De VMware vRealize Orchestrator 8.2 Appliance implementeren

De vRealize Orchestrator Appliance is een PhotonOS-gebaseerde toepassing van VMware die wordt gedistribueerd als een OVA-bestand. Het is vooraf gebouwd en vooraf geconfigureerd met een interne PostgreSQL-database en kan worden geïmplementeerd met vCenter Server 6.0 of hoger.

De vRealize Orchestrator Appliance is een snelle, gebruiksvriendelijke en betaalbare manier om de VMware Cloud-stack, inclusief vRealize Automation en vCenter Server, te integreren met uw IT-processen en -omgeving.

Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren voor instructies over het implementeren van de vRealize Orchestrator Appliance. 

Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren voor informatie over het configureren van de vRealize Orchestrator Appliance-server.

Upgraden en migreren naar vRealize Orchestrator 8.2

U kunt een standalone of geclusterde vRealize Orchestrator 8.0- of 8.0.1-implementatie upgraden naar de nieuwste productversie met behulp van een gekoppelde ISO-installatiekopie.

Zie vRealize Orchestrator upgraden voor meer informatie over het upgraden van de vRealize Orchestrator Appliance.

U kunt een standalone vRealize Orchestrator-instantie die is geverifieerd met vSphere of vRealize Automation migreren naar vRealize Orchestrator 8.2. Productversies van vRealize Orchestrator 7.x die worden ondersteund voor migratie, zijn versies 7.3 tot en met 7.6. De migratie van geclusterde vRealize Orchestrator 7.x-implementaties wordt niet ondersteund.

Raadpleeg vRealize Orchestrator migreren voor meer informatie over het migreren van de vRealize Orchestrator Appliance.

Extensie van verlopen rootwachtwoord

Belangrijk: Om veiligheidsredenen is de verlooptijd van het wachtwoord van het rootaccount van de vRealize Orchestrator Appliance ingesteld op 365 dagen. Als u de verlooptijd voor een account wilt verhogen, meldt u zich als root aan bij de vRealize Orchestrator Appliance en voert u de volgende opdracht uit:

Passwd -x number_of_days name_of_account

Als u uw vRealize Orchestrator Appliance-rootwachtwoord permanent wilt maken, voert u de volgende opdracht uit:

Passwd -x 99999 root

Invoegtoepassingen geïnstalleerd met vRealize Orchestrator 8.2

De volgende invoegtoepassingen worden standaard geïnstalleerd met vRealize Orchestrator 8.2

 • vRealize Orchestrator vCenter Server-invoegtoepassing 6.5.0
 • vRealize Orchestrator Mail-invoegtoepassing 7.0.3
 • vRealize Orchestrator SQL-invoegtoepassing 1.1.5
 • vRealize Orchestrator SSH-invoegtoepassing 7.2.0
 • vRealize Orchestrator SOAP-invoegtoepassing 2.0.2
 • vRealize Orchestrator HTTP-REST-invoegtoepassing 2.3.8
 • vRealize Orchestrator-invoegtoepassing voor Microsoft Active Directory 3.0.11
 • vRealize Orchestrator AMQP-invoegtoepassing 1.0.4
 • vRealize Orchestrator SNMP-invoegtoepassing 1.0.3
 • vRealize Orchestrator PowerShell-invoegtoepassing 1.0.18
 • vRealize Orchestrator Multi-Node-invoegtoepassing 8.2.0
 • vRealize Orchestrator Dynamic Types 1.3.6
 • vRealize Orchestrator vCloud Suite API (vAPI)-invoegtoepassing 7.5.2

Ondersteuning voor internationalisatie

vRealize Orchestrator 8.2 biedt ondersteuning voor meerdere talen voor het vRealize Orchestrator Control Center en de vRealize Orchestrator-client.

Feedback geven

Uw actieve feedback wordt gewaardeerd. Geef uw feedback op met behulp van een van de volgende methoden:

Ondersteuningsaanvragen

Meld alle problemen die u vindt als ondersteuningsaanvragen, ook als u deze ook op een andere manier aan VMware meldt.

Voor meer informatie over VMware-ondersteuning en instructies over hoe u een ondersteuningsaanvraag indient, gaat u naar de officiële VMware-ondersteuningspagina.

Neem logboekbestanden op in uw ondersteuningsaanvragen.

Zo genereert u uw vRealize Orchestrator-logboeken:

1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.

2. Voer de opdracht vracli log-bundle uit.

Resultaat: De logboekbundel wordt gegenereerd in de rootmap van de vRealize Orchestrator Appliance.

Eerdere versies van vRealize Orchestrator

Functies en problemen van eerdere releases van vRealize Orchestrator worden beschreven in de versie-informatie voor elke release. Als u versie-informatie voor eerdere releases van vRealize Orchestrator wilt bekijken, klikt u op een van de volgende koppelingen:

Verholpen problemen

 • Er kunnen niet meer dan 20 objectkaarten worden geladen vanuit de kaartweergave.

  Als u uw beeldscherm configureert voor het gebruik van een resolutie van 2K en hoger, of een aangepaste resolutie van meer dan 1080 pixels in hoogte, kan de kaartweergave niet meer dan 20 kaarten laden.

 • Gedupliceerde mappen worden in de structuurweergave in een ingesloten vRealize Orchestrator-client weergegeven na het upgraden van een vRealize Automation 8.0.1-omgeving voor hoge beschikbaarheid.

  Na de upgrade naar vRealize Automation 8.1 worden meerdere mappen met identieke namen weergegeven in de structuurweergave van de ingesloten vRealize Orchestrator-client. Een van de mappen wordt gebruikt terwijl de andere mappen mogelijk leeg zijn. Een vergelijkbaar probleem kan ook optreden met nieuwe vRealize Automation 8.1-implementaties voor hoge beschikbaarheid.

 • Het uitvoeren van een werkstroom met een verouderde presentatievalidatie mislukt wanneer de ognl de variabele __current gebruikt.

  Werkstromen die zijn gemaakt in de oudere Orchestrator-client die de variabele __current in hun aangepaste OGNL-validatiescript gebruiken, kunnen niet worden gestart vanaf de vRealize Orchestrator-client wanneer de veldwaarde een SDK-object is.

 • Bewerkingen voor ophalen en pushen nemen veel tijd in beslag.

  In sommige gevallen worden bewerkingen voor ophalen en pushen van de vRealize Orchestrator-client naar de geïntegreerde Git-server gedurende 2 minuten voortgezet.

 • Eigenschaps- en array-/eigenschapstypen mogen geen standaard externe bronwaarden hebben.

  Als u externe waarden gebruikt voor eigenschaps- en array-/eigenschapstypen in het invoerformulier voor werkstromen, worden niet de juiste acties weergegeven. Zelfs als u de juiste actie kunt instellen, wordt het invoerformulier gevuld met ongeldige waarden tijdens de validatie.

 • Onderbrekingspunten worden ingeschakeld in de weergave Visual diff in de versiegeschiedenis.

  U kunt in de weergave Visual diff onderbrekingspunten voor elementen en scripttaken plaatsen.

 • Ontbrekende knop voor dupliceren in structuurweergave.

  Wanneer u mappen of afzonderlijke objecten in de structuurweergave selecteert, ontbreekt de knop Dupliceren.

 • Ingebouwde acties kunnen niet worden gedupliceerd.

  Als u acties bewerkt die worden geleverd met de vRealize Orchestrator-standaardbibliotheek, moet u eerst de relevante actie dupliceren. U kunt de actie niet dupliceren omdat de knop Dupliceren ontbreekt op de actiekaart.

 • Op de pagina Versiegeschiedenis worden onnauwkeurige gegevens voor de huidige versie weergegeven. Nadat u een pushbewerking heeft uitgevoerd, verdwijnt de laatste wijziging van de inhoud. 

  Deze fout kan optreden wanneer meerdere objecteditors tegelijk zijn geopend en een of meer gebruikers wijzigingen aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen in een vRealize Orchestrator-werkstroom en een vRealize Orchestrator-actie op afzonderlijke tabbladen in uw browser. Nadat u verschillende wijzigingen heeft aangebracht in zowel de werkstroom als de actie, slaat u uw wijzigingen op in de werkstroom. Wanneer u de bijgewerkte werkstroom naar de geïntegreerde Git-opslagplaats pusht, gaan de actiewijzigingen die u heeft opgeslagen verloren.

 • U bent afgemeld bij de vRealize Orchestrator-client, hoewel er in het browservenster activiteit is.

  Er treedt een time-out op voor uw sessie en u wordt afgemeld wanneer er een lange periode van inactiviteit in de browser is. Deze periode is standaard ingesteld op 25 minuten. Als u meerdere browsertabbladen of browservensters heeft geopend voor dezelfde applicatie, wordt de time-out na inactiviteit voor elk tabblad of venster afzonderlijk geteld. Daarom wordt u afgemeld bij uw sessie, ook als u actief bent in een van de tabbladen. 

 •  Acties die deel uitmaken van het invoerformulier van een werkstroom, ontbreken in het pakket dat de werkstroom bevat.

   Acties die deel uitmaken van het invoerformulier van een werkstroom, ontbreken in het pakket dat de werkstroom bevat.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Configuratieproblemen
 • De container voor het vRealize Orchestrator Control Center kan niet worden gestart en kan niet worden geopend in de browser.

  Dit probleem wordt veroorzaakt door een fout in het bestand in/data/vco/usr/lib/vco/configuration/log/catalina.log.

  Tijdelijke oplossing:

  1. Start de vco-app-pod die is vastgelopen, opnieuw op door de volgende opdracht uit te voeren.
   kubectl -n prelude delete pod vco-app[id]
  2.  Na enkele seconden wordt de pod vernietigd en wordt een nieuwe pod geïmplementeerd.
   * vco-app-[id_new_deployment]         3/3    Running       30          4d6h
Problemen met migratie/upgrade
 • Wanneer u vRealize Orchestrator 7.4 migreert naar vRealize Orchestrator 8.2, zijn de lokale wijzigingen in acties en resources op de pagina Git-geschiedenis leeg.

  Wanneer u vRealize Orchestrator 7.4 migreert naar vRealize Orchestrator 8.2, zijn de lokale wijzigingen in acties en resources op de pagina Git-geschiedenis leeg. De inhoud is niet beschikbaar.

  Oplossing: Migreer eerst uw vRealize Orchestrator-instantie van 7.4 naar 8.1 HF1/HF2 en upgrade vervolgens naar 8.2.

 • Inhoud van de invoegtoepassing wordt mogelijk gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git wanneer u de vRealize Orchestrator Git-integratie gebruikt.

  Nadat u vRealize Automation of vRealize Orchestrator 8.1 patch 3 heeft geïnstalleerd, worden werkstromen en acties van de vCenter-invoegtoepassing gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git, zoals Workflows/Library/vCenter/Virtual Machine management/Device Management/Add CD-ROM/workflow.xml.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Kubernetes-pods voor vco-app- mislukken met een CrashLoopBackOff-status na een implementatie van de vRealize Automation 8.1-patch

  Het logboek vco-app-xxx bevat vermeldingen zoals de volgende:

  [ERROR] ERROR: duplicate key value violates unique constraint "uk_vmoreselt"
    Detail: Key (tenantid, categoryid, name)=(__SYSTEM, 8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxxxxx, configuration.json) already exists.
    Where: SQL statement "UPDATE vmo_resourceelement
       SET categoryid = '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxx'
      WHERE categoryid IN ( SELECT t.id FROM Tree t WHERE t.id != '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxxx' AND t.name = 'SecurityModel' AND t.level = '11' AND t.parentcategoryid = '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxx' AND t.tenantId = '_SYSTEM' ) and tenantid = '_SYSTEM'"

  Oplossing:

  1. Meld u aan bij de Postgres-database van de vRealize Automation Appliance.
  2. Zoek naar het vco-db-wachtwoord:   
   • Voer de opdracht kubectl get secret db-credentials -n prelude -o yaml uit.   
   • Zoek naar de waarde vco-db en decodeer deze (echo “vco-db value” | base64 --decode )
  3. Als u naar de Postgres-podconsole wilt gaan, voert u de opdracht kubectl exec -it postgres-0 /bin/bash -n prelude uit. 
  4. Als u zich wilt aanmelden bij ebs-db, voert u de opdracht psql -U vco-db -h localhost uit.
  5. Ruim de database op.
   • Controleer de vermelding met de volgende categorie-id: SELECT name, categoryid FROM          vmo_resourceelement ORDER BY name   
   • Verwijder de vermelding met de volgende categorie-id: DELETE FROM vmo_resourceelement WHERE categoryid ‘8a7482a57310c83401733xxxxxxxx’.    
 • Bij het migreren van vRealize Orchestrator 7.4 naar versie 8.1 patch 3 of versie 8.2 worden systeemwerkstromen gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git-geschiedenis.

  De systeemwerkstromen die zijn gemigreerd van versie 7.4 naar versie 8.1 patch 3 of versie 8.2, worden gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git-geschiedenis.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Na de upgrade toont de categorie Wachten op invoer nul werkstroomtokens.

  Na de upgrade wordt het aantal tokens in een wachtende status die in de categorieën Werkstroomuitvoeringen en Wachten op invoer anders. 

  Geen tijdelijke oplossing.

Webclientproblemen
 • Het pushen van doorvoeringen naar een beveiligde Git-tak mislukt.

  Als de geconfigureerde Git-tak is beveiligd, mislukt de pushbewerking altijd, maar wordt het bericht weergegeven dat het pushen is gelukt.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Werkstroomlogboeken worden niet gewijzigd wanneer u elementen uit het werkstroomschema selecteert.

  Wanneer u elementen uit het werkstroomschema selecteert, worden de logboeken niet gewijzigd. Ze worden alleen weergegeven op het eerste geselecteerde element.

  Oplossing: Schakel tokenherhaling in en selecteer het element in de structuurweergave van het token.

 • Werkstroomvalidatiefouten blijven behouden voor werkstromen, zelfs nadat de fouten zijn opgelost.

  Validatiefouten verdwijnen niet uit het werkstroomschema nadat de fouten zijn opgelost en de gevalideerde werkstroom is opgeslagen.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Er worden fouten ontvangen bij het uitvoeren van aangepaste scripts voor beslissingselementen met de nieuwe runtimes.

  In andere runtimes dan JavaScript worden geen aangepaste scripts voor beslissingselementen ondersteund. 

  Oplossing: Voeg geen aangepaste beslissingsscripts toe aan Python, Node.js of PowerShell-scripts.

 • Gebruikers kunnen Git-wijzigingen in inhoud waarvoor zij geen toegang hebben, annuleren.

  Gebruikers met werkstroomontwerprechten kunnen Git-wijzigingen in inhoud waarvoor zij geen toegang hebben, annuleren vanaf de pagina Git-geschiedenis.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • In de vRealize Orchestrator-client ziet u tags die onderstrepingstekens bevatten in de naam.

  De vRealize Orchestrator-client ondersteunt geen tagnamen met minder dan drie tekens of namen met witruimtes. Alle tags die automatisch worden gegenereerd op basis van objecten met kortere namen, krijgen onderstrepingstekens als achtervoegsel. Alle witruimtes worden ook vervangen door onderstrepingstekens. Bijvoorbeeld, een werkstroom in /Library/project A/app/DR/backup in de verouderde Orchestrator-client heeft, wanneer deze wordt gemigreerd, de volgende automatisch gegenereerde tags in de vRealize Orchestrator-client: "Library", "project_A", "app", "DR_".

  Oplossing: Volg de tagconventies bij het maken van nieuwe inhoud in de vRealize Orchestrator-client.

 • Sommige inhoud die is geïmporteerd uit vRealize Orchestrator 7.6, kan niet worden verwijderd in vRealize Orchestrator 8.0.

  Bibliotheekwerkstromen die zijn geïmporteerd van vRealize Orchestrator 7.6 naar vRealize Orchestrator 8.x kunnen niet worden verwijderd als een afhankelijkheid van een aangepaste inhoud omdat die bibliotheekwerkstromen alleen-lezen zijn. Mogelijk wilt u deze verwijderen omdat ze in vRealize Orchestrator 7.6 aanwezig waren en niet in vRealize Orchestrator 8.x aanwezig zijn, maar wel met het pakket worden geïmporteerd. Git-fouten kunnen zich voordoen bij sommige van deze werkstromen met tekens die geldig waren in vRealize Orchestrator 7.6, maar niet geldig zijn in vRealize Orchestrator 8.

  Oplossing: Voordat u exporteert, moet u de bibliotheekwerkstromen uit het pakket verwijderen. Of u kunt voordat u importeert, de selectie van bibliotheekwerkstromen uit de import ongedaan maken. Als u een van deze tijdelijke oplossingen niet heeft gebruikt, kunt u de vorige vRealize Orchestrator-databaseback-up herstellen vóór de import.

 • Lokale wijzigingen zijn niet beschikbaar na het dupliceren en verwijderen van een werkstroom.

  U dupliceert een werkstroom en vervolgens verwijdert u deze. In de Git-geschiedenis is er geen lokale wijziging voor de verwijderde werkstroom.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Overschakelen van een actieve opslagplaats naar een inactieve opslagplaats en vervolgens weer naar een actieve opslagplaats, veroorzaakt een fout tijdens het pushen van lokale wijzigingen.

  Het wijzigen van de status van de opslagplaats kan een fout veroorzaken bij de volgende doorvoering naar de opslagplaats. Het foutbericht kan het volgende zijn: "Error: Push to remote failed with status: REJECTED_NONFASTFORWARD".

  Oplossing: Eerst haalt u lokale wijzigingen op en vervolgens pusht u deze.

 • Details van resource-elementen kunnen niet worden bijgewerkt.

  De vRealize Orchestrator-client biedt geen ondersteuning voor het bijwerken van de volgende eigenschappen voor resource-elementen: naam, beschrijving, versie (niet zichtbaar in de gebruikersinterface), MIME-type.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Nadat u de upgrade naar vRealize Orchestrator of vRealize Automation 8.2 heeft uitgevoerd, lijken bepaalde bronelementen in de vRealize Orchestrator-client mogelijk gewijzigd of teruggedraaid naar een oudere versie.

  Nadat u de upgrade naar vRealize Orchestrator of vRealize Automation 8.2 heeft uitgevoerd, lijken bepaalde bronelementen in de vRealize Orchestrator-client mogelijk gewijzigd of teruggedraaid naar een oudere versie. Dit probleem treedt op met bronelementen die eerder in de vRealize Orchestrator-client zijn bijgewerkt met behulp van een ander bronbestand. Nadat u uw vRealize Orchestrator- of vRealize Automation-implementatie heeft geüpgraded, kunt u deze bronelementen vervangen door een oudere versie. Dit is een onregelmatig optredend probleem.

  Oplossing:

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Navigeer naar Assets>Bronnen.
  3. Selecteer het bronelement dat invloed ondervindt van het probleem.
  4. Selecteer het tabblad Versiegeschiedenis en herstel het element naar de juiste versie.
  5. Herhaal dit voor alle betrokken bronelementen.

Diverse problemen
 • De vRealize Orchestrator-databasegrootte is erg groot vanwege de tabel vmo_tokenreplay.

  De tabel vmo_tokenreplay heeft een grote omvang.

  Oplossing: Ga naar het Control Center. Voer onder Extensie-eigenschappen tokenreplay in en schakel de eigenschap Record opnieuw afspelen voor alle werkstroomuitvoeringen uit.

 • Wanneer u pakketten importeert die groter zijn dan toegestaan, ziet u een bericht waarin wordt gemeld dat het uploaden is mislukt met de statuscode 500.

  De maximale grootte voor geïmporteerde pakketten is standaard 50 MB. Als u pakketten probeert te importeren die groter zijn dan 50 MB, ziet u een bericht dat het uploaden is mislukt.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Het importeren van een pakket dat is gemaakt in een nieuwere vRealize Orchestrator-versie, naar een eerdere versie van vRealize Orchestrator kan een fout veroorzaken.

  Compatibiliteitsproblemen tussen vRealize Orchestrator-versies leiden ertoe dat pakketten die in nieuwere productversies zijn gemaakt, niet geïmporteerd kunnen worden naar eerdere vRealize Orchestrator-implementaties.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • De vCenter Server-invoegtoepassing ondersteunt geen beleidsregels.
  De vCenter Server Plug-in for vRealize Orchestrator biedt geen ondersteuning voor het gebruik van beleidsregels om te controleren op gebeurtenissen die worden uitgegeven door de beheerde vCenter Server-instantie.
 • Het uitvoeren van de werkstroom SSH-opdracht uitvoeren in de invoegtoepassing voor meerdere knooppunten zorgt ervoor dat de werkstroom mislukt.

  Als u een externe vRealize Orchestrator-instantie bijwerkt met de invoegtoepassing voor meerdere knooppunten en de werkstroom SSH-commando uitvoeren uitvoert, die is gesynchroniseerd vanuit de externe opslagplaats, mislukt de werkstroom.

  Oplossing: Voor een succesvolle uitvoering van de werkstroom wijzigt u de naam van de lokale variabele in de gegenereerde werkstroom voor het definitieve scriptelement SSH-commando uitvoeren. Het volgende script is een voorbeeldoplossing.

  var r = remoteToken.getOutputParameters(); 
  result = r.get("result"); 
  errorText = r.get("errorText"); 
  outputText = r.get("outputText");

Voorgaande bekende problemen

Als u een lijst met voorgaande bekende problemen wilt weergeven, klikt u hier.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon