Het rootwachtwoord van de vRealize Orchestrator Appliance verloopt standaard na 365 dagen.

Voorwaarden

  • Download en implementeer de vRealize Orchestrator Appliance.
  • Controleer of de vRealize Orchestrator Appliance actief is.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Appliance via SSH als root.
  2. Voer de volgende opdracht uit om de vervaltijd van het wachtwoord voor een account te verhogen.
    passwd -x number_of_days name_of_accunt
  3. Voer de volgende opdracht uit om het rootwachtwoord voor onbepaalde tijd in te stellen.
    passwd -x 99999 root