vRealize Orchestrator Appliance 8.3 | 4 februari 2021 | Build 17535332

vRealize Orchestrator Update Repository 8.3 | 4 februari 2021 | Build 17535332

Controleer regelmatig op aanvullingen en updates voor deze versie-informatie.

Inhoud van de versie-informatie

In deze versie-informatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw in vRealize Orchestrator 8.3

 • Kijker-rol. Deze rol omvat alleen-weergeven toegang tot alle vRealize Orchestrator-objecten en -pagina's. Kijkers kunnen geen werkstromen en andere vRealize Orchestrator-objecten zoals acties, configuraties, bronnen, beleidsregels en geplande taken maken, bewerken of uitvoeren. De Kijker-rol wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator-implementaties die zijn geverifieerd met vRealize Automation. Zie vRealize Orchestrator-rollen en -groepen.
 • Verwijzingen naar en gebruik van inhoudsitems. U kunt objectverwijzingen en objectgebruik bekijken in de vRealize Orchestrator client. Zie Objectverwijzingen in werkstromen zoeken.
 • Verbeteringen in de bruikbaarheid. U kunt nu filteren op Naam, Type en Beschrijving in de gegevensrasters van de tabbladen Variabelen en Invoer/uitvoer . U kunt ook sorteren op werkstroomparameters en -variabelen.

Ondersteuning voor Federal Information Processing Standards (FIPS)

vRealize Orchestrator wordt nu geleverd met cryptografische modules die de NIST FIPS 140-2 Cryptographic Module Validation Program (CMVP)-tests hebben doorstaan. Wanneer deze modules zijn geconfigureerd voor uitvoering in de FIPS-modus, worden alle cryptografische bewerkingen in het product verwerkt die een beveiligingsfunctie uitvoeren en/of gevoelige gegevens verwerken.

OPMERKING: Gebruikers kunnen kiezen of ze alleen in de FIPS-modus willen zijn tijdens de installatie en voordat inhoud in de vRealize Orchestrator wordt gegenereerd. De FIPS-modus is ook alleen beschikbaar voor volledig nieuwe vRealize Orchestrator-omgevingen.

Zie stap 13 in Se vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren voor informatie over het inschakelen van de FIPS-modus.

Zie FIPS-nalevingsoverwegingenin vRealize Orchestrator migreren voor meer informatie over upgrade- en migratieoverwegingen voor de FIPS-modus.

De VMware vRealize Orchestrator 8.3 Appliance implementeren

De vRealize Orchestrator Appliance is een Photon OS-gebaseerde toepassing van VMware die wordt gedistribueerd als een OVA-bestand. Het is vooraf gebouwd en vooraf geconfigureerd met een interne PostgreSQL-database en kan worden geïmplementeerd met vCenter Server 6.0 of hoger.

De vRealize Orchestrator Appliance is een snelle, gebruiksvriendelijke en betaalbare manier om de VMware Cloud-stack, inclusief vRealize Automation en vCenter Server, te integreren met uw IT-processen en -omgeving.

Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren voor instructies over het implementeren van de vRealize Orchestrator Appliance. 

Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren voor informatie over het configureren van de vRealize Orchestrator Appliance-server.

Upgraden en migreren naar vRealize Orchestrator 8.3

U kunt een standalone of geclusterde vRealize Orchestrator 8.x-implementatie upgraden naar de nieuwste productversie met behulp van een gekoppelde ISO-installatiekopie.

Zie vRealize Orchestrator upgraden voor meer informatie over het upgraden van de vRealize Orchestrator Appliance.

U kunt een standalone vRealize Orchestrator-instantie die is geverifieerd met vSphere of vRealize Automation migreren naar vRealize Orchestrator 8.3. Productversies van vRealize Orchestrator 7.x die worden ondersteund voor migratie, zijn versies 7.3 tot en met 7.6. De migratie van geclusterde vRealize Orchestrator 7.x-implementaties wordt niet ondersteund.

Raadpleeg vRealize Orchestrator migreren voor meer informatie over het migreren van de vRealize Orchestrator Appliance.

Melding van inclusieve taal

Bij VMware hechten we waarde aan inclusie. Om dit principe binnen onze klant-, partner- en interne community te bevorderen, hebben we niet-inclusieve taal uit de documentatie verwijderd.

Invoegtoepassingen geïnstalleerd met vRealize Orchestrator 8.3

De volgende invoegtoepassingen worden standaard geïnstalleerd met vRealize Orchestrator 8.3.

 • vRealize Orchestrator vCenter Server-invoegtoepassing 6.5.0
 • vRealize Orchestrator Mail-invoegtoepassing 8.0.0
 • vRealize Orchestrator SQL-invoegtoepassing 1.1.6
 • vRealize Orchestrator SSH-invoegtoepassing 7.2.0
 • vRealize Orchestrator SOAP-invoegtoepassing 2.0.2
 • vRealize Orchestrator HTTP-REST-invoegtoepassing 2.3.8
 • vRealize Orchestrator-invoegtoepassing voor Microsoft Active Directory 3.0.11
 • vRealize Orchestrator AMQP-invoegtoepassing 1.0.5
 • vRealize Orchestrator SNMP-invoegtoepassing 1.0.3
 • vRealize Orchestrator PowerShell-invoegtoepassing 1.0.18
 • vRealize Orchestrator Multi-Node-invoegtoepassing 8.3.0
 • vRealize Orchestrator Dynamic Types 1.3.6
 • vRealize Orchestrator vCloud Suite API (vAPI)-invoegtoepassing 7.5.2

Eerdere versies van vRealize Orchestrator

Functies en problemen van eerdere releases van vRealize Orchestrator worden beschreven in de versie-informatie voor elke release. Als u versie-informatie voor eerdere releases van vRealize Orchestrator wilt bekijken, klikt u op een van de volgende koppelingen:

Verholpen problemen

 • De container voor het vRealize Orchestrator Control Center kan niet worden gestart en kan niet worden geopend in de browser.

  Dit probleem wordt veroorzaakt door een fout in het bestand /data/vco/usr/lib/vco/configuration/log/catalina.log.

 • Werkstroomvalidatiefouten blijven behouden voor werkstromen, zelfs nadat de fouten zijn opgelost.

  Validatiefouten verdwijnen niet uit het werkstroomschema nadat de fouten zijn opgelost en de gevalideerde werkstroom is opgeslagen.

 • Er worden fouten ontvangen bij het uitvoeren van aangepaste scripts voor beslissingselementen met de nieuwe runtimes.

  In andere runtimes dan JavaScript worden geen aangepaste scripts voor beslissingselementen ondersteund. 

 • Wanneer u vRealize Orchestrator 7.4 migreert naar vRealize Orchestrator 8.2, zijn de lokale wijzigingen in acties en resources op de pagina Git-geschiedenis leeg.

  Wanneer u vRealize Orchestrator 7.4 migreert naar vRealize Orchestrator 8.2, zijn de lokale wijzigingen in acties en resources op de pagina Git-geschiedenis leeg. De inhoud is niet beschikbaar.

 • Kubernetes-pods voor vco-app- mislukken met een CrashLoopBackOff-status na een implementatie van de vRealize Automation 8.1-patch.

  Het logboek vco-app-xxx bevat vermeldingen zoals de volgende:

  [ERROR] ERROR: duplicate key value violates unique constraint "uk_vmoreselt"
    Detail: Key (tenantid, categoryid, name)=(__SYSTEM, 8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxxxxx, configuration.json) already exists.
    Where: SQL statement "UPDATE vmo_resourceelement
       SET categoryid = '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxx'
      WHERE categoryid IN ( SELECT t.id FROM Tree t WHERE t.id != '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxxx' AND t.name = 'SecurityModel' AND t.level = '11' AND t.parentcategoryid = '8a7482a57310c83401733xxxxxxxxxx' AND t.tenantId = '_SYSTEM' ) and tenantid = '_SYSTEM'"

 • Inhoud van de invoegtoepassing wordt mogelijk gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git wanneer u de vRealize Orchestrator Git-integratie gebruikt.

  Nadat u vRealize Automation of vRealize Orchestrator 8.1 patch 3 heeft geïnstalleerd, worden werkstromen en acties van de vCenter-invoegtoepassing gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git, zoals Workflows/Library/vCenter/Virtual Machine management/Device Management/Add CD-ROM/workflow.xml.

 • Bij het migreren van vRealize Orchestrator 7.4 naar versie 8.1 patch 3 of versie 8.2 worden systeemwerkstromen gedetecteerd als lokale wijzigingen in Git-geschiedenis.

  De systeemwerkstromen die zijn gemigreerd van versie 7.4 naar versie 8.1 patch 3 of versie 8.2, worden gedetecteerd als lokale wijzigingen op de pagina Git-geschiedenis.

 • Overschakelen van een actieve opslagplaats naar een inactieve opslagplaats en vervolgens weer naar een actieve opslagplaats, veroorzaakt een fout tijdens het pushen van lokale wijzigingen.

  Het wijzigen van de status van de opslagplaats kan een fout veroorzaken bij de volgende doorvoering naar de opslagplaats. Het foutbericht kan het volgende zijn: "Error: Push to remote failed with status: REJECTED_NONFASTFORWARD".

 • Details van resource-elementen kunnen niet worden bijgewerkt.

  De vRealize Orchestrator-client biedt geen ondersteuning voor het bijwerken van de volgende eigenschappen voor resource-elementen: naam, beschrijving, versie (niet zichtbaar in de gebruikersinterface), MIME-type.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen met migratie/upgrade
 • Aangepaste inhoud is niet beschikbaar op de pagina Git-geschiedenis na de migratie van vRealize Orchestrator 7.5 naar vRealize Orchestrator 8.x.

  Nadat u vRealize Orchestrator 7.5 heeft gemigreerd naar vRealize Orchestrator 8.x, is aangepaste inhoud niet beschikbaar op de pagina Git-geschiedenis wanneer u uw Git-integratie configureert.

  Oplossing: Als u alle gemigreerde inhoud wilt zien als lokale wijzigingen in Git, moet u de aangepaste inhoud handmatig bewerken en opslaan om deze te converteren naar een 8.x-compatibele indeling voordat u een eerste push naar de opslagplaats uitvoert. Daarna kunt u alle gemigreerde inhoud naar uw Git-opslagplaats pushen.

 • Nadat u de upgrade naar vRealize Orchestrator of vRealize Automation 8.2 heeft uitgevoerd, lijken bepaalde bronelementen in de vRealize Orchestrator-client mogelijk gewijzigd of teruggedraaid naar een oudere versie.

  Nadat u de upgrade naar vRealize Orchestrator of vRealize Automation 8.2 heeft uitgevoerd, lijken bepaalde bronelementen in de vRealize Orchestrator-client mogelijk gewijzigd of teruggedraaid naar een oudere versie. Dit probleem treedt op met bronelementen die eerder in de vRealize Orchestrator-client zijn bijgewerkt met behulp van een ander bronbestand. Nadat u uw vRealize Orchestrator- of vRealize Automation-implementatie heeft geüpgraded, kunt u deze bronelementen vervangen door een oudere versie. Dit is een onregelmatig optredend probleem.

  Oplossing:

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Navigeer naar Assets>Bronnen.
  3. Selecteer het bronelement dat invloed ondervindt van het probleem.
  4. Selecteer het tabblad Versiegeschiedenis en herstel het element naar de juiste versie.
  5. Herhaal dit voor alle betrokken bronelementen.

Webclientproblemen
 • Kan geen inhoud maken of bewerken in vRealize Orchestrator.

  Wanneer wordt geprobeerd vRealize Orchestrator-inhoud te maken of te bewerken, mislukken de aanvragen. Het bestand /services-logs/prelude/vco-app/file-logs/vco-server-app.log toont de volgende berichten:
  {code:java}
  ch.dunes.util.DunesServerException: com.vmware.o11n.service.version.ContentVersionException: java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: org.eclipse.jgit.api.errors.TransportException: /usr/lib/vco/app-server/data/git/__SYSTEM.git: internal server error
  {code}

  Oplossing:

  1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator/vRealize Automation Appliance-opdrachtregel.
  2. Voer de volgende opdracht uit:
  {code:java}
  mv /data/vco/usr/lib/vco/app-server/data/git/__SYSTEM.git/refs/heads/master /tmp/vro_ref_backup{code}

 • Gebruikersinteractie bevat een invoerveld voor een reeds verwijderde variabele. Wanneer een werkstroom een dergelijke gebruikersinteractie bereikt, mislukt deze wanneer u de interactie beantwoordt.

  Als een gebruikersinteractie een binding heeft aan een verwijderde variabele, wordt de binding van de gebruikersinteractie niet verwijderd en mislukt de werkstroom wanneer deze de gebruikersinteractie bereikt.

  Oplossing: Nadat u de variabele handmatig heeft verwijderd, gaat u naar het gebruikersinteractie-element in het werkstroomschema en verwijdert u de binding. U moet ook de binding in het gegenereerde invoerformulier verwijderen.

 • Lokale wijzigingen zijn niet beschikbaar na het dupliceren en verwijderen van een werkstroom.

  U dupliceert een werkstroom en vervolgens verwijdert u deze. Op de pagina Git-geschiedenis is er geen lokale wijziging voor de verwijderde werkstroom.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Gebruikers kunnen Git-wijzigingen in inhoud waarvoor zij geen toegang hebben, annuleren.

  Gebruikers met werkstroomontwerprechten kunnen Git-wijzigingen in inhoud waarvoor zij geen toegang hebben, annuleren vanaf de pagina Git-geschiedenis.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • Het pushen van doorvoeringen naar een beveiligde Git-tak mislukt.

  Als de geconfigureerde Git-tak is beveiligd, mislukt de pushbewerking altijd, maar wordt het bericht weergegeven dat het pushen is gelukt.

  Geen tijdelijke oplossing.

 • In de vRealize Orchestrator-client ziet u tags die onderstrepingstekens bevatten in de naam.

  De vRealize Orchestrator-client ondersteunt geen tagnamen met minder dan drie tekens of namen met witruimtes. Alle tags die automatisch worden gegenereerd op basis van objecten met kortere namen, krijgen onderstrepingstekens als achtervoegsel. Alle witruimtes worden ook vervangen door onderstrepingstekens. Bijvoorbeeld, een werkstroom in /Library/project A/app/DR/backup in de verouderde Orchestrator-client heeft, wanneer deze wordt gemigreerd, de volgende automatisch gegenereerde tags in de vRealize Orchestrator-client: "Library", "project_A", "app", "DR_".

  Oplossing: Volg de tagconventies bij het maken van nieuwe inhoud in de vRealize Orchestrator-client.

 • Er wordt een onjuiste foutregel weergegeven in het scriptfoutbericht.

  Het vRealize Orchestrator-scriptlogboek geeft een onjuiste foutregel weer in de stacktracering van de fout.

  Geen tijdelijke oplossing.

Diverse problemen
 • Het gebruik van vRealize Orchestrator-scripts voor het maken en bijwerken van configuraties of bronnen kan leiden tot een onjuiste of ontbrekende versiegeschiedenis.

  Wanneer u configuraties en bronnen bijwerkt via de vRealize Orchestrator-script-API, zonder expliciet de methode saveToVersionRepository aan te roepen, wordt geen versiegeschiedenis gegenereerd voor die inhoud. Dit kan problemen veroorzaken als een externe Git-integratie na een upgrade wordt toegevoegd.

  Oplossing: Voordat u een upgrade uitvoert naar vRealize Orchestrator 8.2 patch 1, moet u ervoor zorgen dat wijzigingen die u via de script-API heeft aangebracht, zijn opgeslagen. Zie KB 81575.

 • Het uitvoeren van de werkstroom SSH-opdracht uitvoeren in de invoegtoepassing voor meerdere knooppunten zorgt ervoor dat de werkstroom mislukt.

  Als u een externe vRealize Orchestrator-instantie bijwerkt met de invoegtoepassing voor meerdere knooppunten en de werkstroom SSH-commando uitvoeren uitvoert, die is gesynchroniseerd vanuit de externe opslagplaats, mislukt de werkstroom.

  Oplossing: Voor een succesvolle uitvoering van de werkstroom wijzigt u de naam van de lokale variabele in de gegenereerde werkstroom voor het definitieve scriptelement SSH-commando uitvoeren. Het volgende script is een voorbeeldoplossing:

  var r = remoteToken.getOutputParameters(); 
  result = r.get("result"); 
  errorText = r.get("errorText"); 
  outputText = r.get("outputText");
 • De vRealize Orchestrator-databasegrootte is erg groot vanwege de tabel vmo_tokenreplay.

  De tabel vmo_tokenreplay heeft een grote omvang.

  Oplossing: Ga naar het Control Center. Voer onder Extensie-eigenschappen tokenreplay in en schakel de eigenschap Record opnieuw afspelen voor alle werkstroomuitvoeringen uit.

 • Het importeren van een pakket dat is gemaakt in een nieuwere vRealize Orchestrator-versie, naar een eerdere versie van vRealize Orchestrator kan een fout veroorzaken.

  Compatibiliteitsproblemen tussen vRealize Orchestrator-versies leiden ertoe dat pakketten die in nieuwere productversies zijn gemaakt, niet geïmporteerd kunnen worden naar eerdere vRealize Orchestrator-implementaties.

  Geen tijdelijke oplossing.

Voorgaande bekende problemen

Als u een lijst met voorgaande bekende problemen wilt weergeven, klikt u hier.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon