U kunt uw bestaande vRealize Orchestrator-cluster controleren via het vRealize Orchestrator Control Center.

U kunt de configuratiesynchronisatiestatus van de vRealize Orchestrator-instanties die deel uitmaken van een cluster, controleren via de pagina Orchestrator-clusterbeheer in het Control Center.

Configuratiesynchronisatiestatus Beschrijving
IN UITVOERING De vRealize Orchestrator-service is beschikbaar en kan aanvragen accepteren.
STAND-BY De vRealize Orchestrator-service kan aanvragen niet verwerken om de volgende redenen:
  • Het knooppunt maakt deel uit van een cluster met hoge beschikbaarheid (HA) en blijft in de stand-by-modus totdat het hoofdknooppunt mislukt.
  • De service kan de configuratievereisten niet verifiëren, zoals een geldige verbinding met de database, verificatieprovider en de vRealize Orchestrator-instantielicentie.
Kan de gezondheidsstatus van de service niet ophalen Kan geen verbinding maken met de vRealize Orchestrator-serverservice omdat deze is gestopt of omdat er een netwerkprobleem is.
Herstarten in behandeling Het Control Center detecteert een configuratiewijziging en de vRealize Orchestrator-server wordt automatisch opnieuw opgestart.