U kunt uw vRealize Orchestrator 8.0.1-implementatie (of hoger) upgraden naar de nieuwste productversie met behulp van een gekoppelde ISO-image. Upgraden van vRealize Orchestrator 7.x of lager naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.

Voorwaarden

 • Download en koppel de ISO-image:
  1. Download de ISO-image van de officiële VMware-downloadsite.
  2. Verbind het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
   Opmerking: Nadat u het cd-romstation hebt aangesloten, gaat u naar de pagina met VM-instellingen van vRealize Orchestrator Appliance en controleert u of Connect At Power On is ingeschakeld.
  3. Koppel de ISO-image aan het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
 • Voordat u vRealize Orchestrator-implementaties upgradet die zijn geverifieerd met vRealize Automation, controleert u of de vRealize Automation-productversie overeenkomt met de versie van vRealize Orchestrator waarnaar u upgradet. Bijvoorbeeld: als u upgradet naar vRealize Orchestrator 8.6, moet u controleren of u vRealize Automation 8.6 gebruikt als verificatieprovider.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Voer de opdracht blkid uit en noteer de apparaatnaam voor het vRealize Orchestrator Appliance-cd-romstation.
 3. Koppel het cd-romstation.
  mount /dev/xxx /mnt/cdrom
  Belangrijk: Voor geclusterde vRealize Orchestrator-implementaties moet u stappen 2 en 3 uitvoeren op alle knooppunten in het cluster.
 4. Maak een back-up van uw vRealize Orchestrator-implementatie door een momentopname van een virtual machine (VM) te maken. Zie Een momentopname van een virtual machine maken.
  Voorzichtig: vRealize Orchestrator 8.x ondersteunt momenteel geen momentopnamen van geheugen. Voordat u de momentopname van uw vRealize Orchestrator-implementatie maakt, controleert u of de optie Momentopname maken van geheugen van virtual machine is gedeactiveerd.
 5. Om de upgrade te voltooien, voert u de opdracht vracli upgrade exec -y --profile lcm --repo cdrom:// uit op een van de knooppunten in uw implementatie.
  Opmerking: Voor vRealize Orchestrator-implementaties die met vSphere zijn geverifieerd, voert u de verificatiegegevens in van de gebruiker die uw implementatie heeft geregistreerd bij de vCenter Single Sign-On-service (SSO). U kunt ook uw wachtwoord exporteren als een omgevingsvariabele. Dit kan nuttig zijn voor scenario's waarbij u een geautomatiseerd script gebruikt om meerdere vRealize Orchestrator-implementaties te upgraden. Voer de opdracht export VRO_SSO_PASSWORD= your_sso_password uit om het SSO-wachtwoord te exporteren.

resultaten

U hebt uw vRealize Orchestrator-implementatie geüpgraded. Zie Problemen met vRealize Orchestrator-upgrades oplossen om mogelijke problemen met de upgrade op te lossen.

Volgende stappen

Controleer of de vRealize Orchestrator Appliance-upgrade is gelukt door te navigeren naar https:// uw_vro_FQDN/vco/api/about. Op de pagina wordt informatie weergegeven over de huidige build, productversie en API-versie van vRealize Orchestrator Appliance, zoals:
<ns2:build-number>15962410</ns2:build-number>
<ns2:build-date>2020-04-02T23:00:11Z</ns2:build-date>
<ns2:version>8.1.0.15962410</ns2:version>
<ns2:api-version>5.5.2</ns2:api-version>