U kunt een werkstroom uitvoeren om een REST-host toe te voegen en de verbindingsparameters van de host te configureren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags http-rest en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Een REST-host toevoegen en klik op Uitvoeren.
 4. Voer op het tabblad Eigenschappen voor host de eigenschappen van de nieuwe host in.
  1. Voer in het tekstvak Naam de naam van de host in.
  2. Voer in het tekstvak URL het adres van de host in.
   Opmerking: Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).
  3. Voer in het tekstvak Time-out voor verbinding het aantal seconden in waarna een time-out voor een verbinding optreedt.
  4. Voer in het tekstvak Time-out voor bewerking het aantal seconden in voordat er een time-out voor een bewerking optreedt.
  5. Klik op Ja om het REST-hostcertificaat te accepteren.
  Het certificaat is toegevoegd aan het vertrouwensarchief van de vRealize Orchestrator-server.
 5. Selecteer het verificatietype op het tabblad Hostverificatie.
  Optie Beschrijving
  Geen Er is geen verificatie vereist.
  OAuth 1.0 Geef de vereiste verificatieparameters op het tabblad OAuth 1.0 op.
  OAuth 2.0 Geef het verificatietoken op het tabblad OAuth 2.0 op.
  Basis

  Biedt basistoegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.
  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
  Verificatiesamenvatting

  Biedt samengevatte toegangsverificatie die gebruikmaakt van versleuteling.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.
  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
  NTLM

  Biedt NT LAN Manager-toegangsverificatie (NTLM) binnen de Windows Security Support Provider-structuur (SSPI).

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Geef op het tabblad NTLM de NTLM-instellingen op.

  Kerberos

  Biedt Kerberos-toegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.
  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
 6. (Optioneel) Selecteer op het tabblad Proxyinstellingen of u een proxyserver wilt gebruiken.
  1. Voer het adres en de poort van de proxyserver in.
  2. Selecteer het type proxyverificatie.
   Optie Beschrijving
   Geen Er is geen verificatie vereist.
   Basis

   Biedt basistoegangsverificatie.

   Selecteer de sessiemodus op het tabblad Proxyreferenties.
   • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
   • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
 7. Kies op het tabblad SSL of u wilt dat de doelhostnaam overeenkomt met de naam die in het servercertificaat is opgeslagen.
 8. (Optioneel) Selecteer een keystorevermelding voor gebruik bij verificatie op de server. De keystorevermelding moet van het type PrivateKeyEntry zijn.
 9. Klik op Uitvoeren.

resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de REST-host weergegeven in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt bewerkingen en het XSD-schema aan de REST-host toevoegen en werkstromen vanuit de weergave Inventaris uitvoeren.