vRealize Orchestrator bevat een verzameling van standaardinvoegtoepassingen. Elke invoegtoepassing stelt een externe product-API beschikbaar voor het vRealize Orchestrator-platform. Invoegtoepassingen bieden inventarisklassen, extra objecttypen voor de scriptengine, en publiceren meldingsgebeurtenissen vanuit het externe systeem. Elke invoegtoepassing biedt ook een bibliotheek met werkstromen voor het automatiseren van de typische gebruikssituaties van de geïntegreerde externe producten.

U kunt de lijst met de geïnstalleerde invoegtoepassingen bekijken op de pagina Invoegtoepassingen beheren in het Control Center.

Tabel 1. Invoegtoepassingen geïnstalleerd met vRealize Orchestrator
Invoegtoepassing Doel Configuratie
Active Directory Levert interactie tussen vRealize Orchestrator en Microsoft Active Directory. Zie De Active Directory-invoegtoepassing configureren.
AMQP Hiermee kunt u interacties aangaan met Advanced Message Queuing Protocol-servers (AMQP), die ook brokers worden genoemd. Zie De AMQP-invoegtoepassing configureren.
Configuratie Biedt werkstromen voor het configureren en beheren van de sleutelarchieven en vertrouwde certificaten van de vRealize Orchestrator-server. Geen
Dynamic Types Hiermee kunt u dynamische typen definiëren en objecten van deze dynamische typen maken en gebruiken. Zie De Dynamic Types-invoegtoepassing gebruiken.
Enumeration Levert veelgebruikte geïnventariseerde typen die kunnen worden gebruikt door andere invoegtoepassingen. Zie Tijdzonecodes
HTTP-REST Schakelt beheer van de REST-webservices via een interactie tussen vRealize Orchestrator en REST-hosts in. Zie De HTTP-REST-invoegtoepassing configureren.
Bibliotheek Biedt werkstromen die fungeren als bouwstenen voor aanpassing en automatisering van clientprocessen. De werkstroombibliotheek bevat sjablonen voor levenscyclusbeheer, inrichting, noodherstel, back-ups zonder opnieuw opstarten en andere standaardprocessen voor systeembeheer. U kunt de sjablonen kopiëren en bewerken en aan uw behoeften aanpassen. Geen
Mail Maakt gebruik van Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) voor het verzenden van e-mail vanuit werkstromen.

Stel de standaardwaarden voor het EmailMessage -object in die u wilt gebruiken.

Zie De standaard SMTP-verbinding definiëren.

Multi-Node Bevat werkstromen voor hiërarchisch beheer, het beheer van vRealize Orchestrator-instanties en het uitschalen van Orchestrator-activiteiten. Zie De Multi-Node-invoegtoepassing gebruiken.
Net Gebruikt de Jakarta Apache Commons Net Library. Biedt implementaties van de Telnet-, FTP-, POP3- en IMAP-protocollen. De POP3- en IMAP-protocollen worden gebruikt voor het lezen van e-mail. Met de Mail-invoegtoepassing biedt de Net-invoegtoepassing volledige verzend- en ontvangstmogelijkheden voor e-mail in werkstromen.
PowerShell Hiermee kunt u PowerShell-hosts beheren en aangepaste PowerShell-bewerkingen uitvoeren. Zie De PowerShell-invoegtoepassing gebruiken.
SNMP Hiermee kan vRealize Orchestrator een verbinding maken met en informatie ontvangen van systemen en apparaten waarop SNMP is ingeschakeld.
SOAP Hiermee kunt u SOAP-webservices beheren dankzij interactie tussen vRealize Orchestrator en SOAP-hosts. Zie De SOAP-invoegtoepassing configureren.
SQL Levert de Java Database Connectivity API (JDBC), de industriestandaard voor database-onafhankelijke connectiviteit tussen de Java-programmeertaal en een groot aantal databases. De databases omvatten de SQL-databases en andere gegevensbronnen in tabelvorm, zoals spreadsheets of platte bestanden. De JDBC API biedt een API op oproepniveau voor databasetoegang via SQL vanuit werkstromen.
SSH Levert een implementatie van het Secure Shell v2-protocol (SSH-2). Maakt externe opdracht- en bestandsoverdrachtsessies in werkstromen mogelijk met verificatie op basis van wachtwoorden en openbare sleutels. Ondersteunt interactieve verificatie via toetsenborden. Optioneel kan de SSH-invoegtoepassing direct bladeren in het externe bestandssysteem van de vRealize Orchestrator Client-inventaris bieden. Zie Een SSH-host toevoegen.
vCenter Server Biedt toegang tot de vCenter Server API, zodat u alle vCenter Server-objecten en -functies kunt opnemen in de beheerprocessen die u automatiseert met vRealize Orchestrator. Zie De vCenter Server-invoegtoepassing configureren.
vCloud Suite API (vAPI) Biedt toegang tot de API-services die worden aangeboden door een vAPI-provider.
XML Een volledige Document Object Model XML-parser (DOM) die u in werkstromen kunt implementeren. U kunt ook de ECMAScript for XML-implementatie (E4X) in de vRealize Orchestrator JavaScript API gebruiken.

Onderdelen van invoegtoepassingen

De onderdelen van elke invoegtoepassing, zoals werkstroomcategorieën en API-modules, gebruiken verschillende naamgevingsconventies.

Tabel 2. Namen van de onderdelen van invoegtoepassingen
Naam van de invoegtoepassing in de configuratie-interface Werkstroomcategorieën API-module
Active Directory

Computer

Configuratie

Organisatie-eenheid

Gebruiker

Gebruikersgroep

AD
AMQP Configuratie AMQP
Configuratie Configuratie Configurator
Dynamic Types Configuratie DynamicTypes
Veelgebruikte geïnventariseerde typen Geen Enums
HTTP-REST Configuratie REST
Bibliotheek

Vergrendeling

Orchestrator

Taggen

Niet van toepassing.
Mail Mail Mail
Multi-node voor Orchestrator

Serverconfiguratie

Externe uitvoering

Extern beheer

Taken

Werkstromen

VCO
Net Geen Net
PowerShell

Configuratie

Genereren

Sjablonen

PowerShell
SNMP

Apparaatbeheer

Querybeheer

Traphostbeheer

SNMP
SOAP Configuratie SOAP
SQL

JDBC

SQL

SQL
SSH SSH SSH
Ondersteuning Geen Support
vAPI vAPI VAPI
vCenter Server vCenter VC
XML XML XML