De werkstroomcategorie Computer bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan Active Directory-computerbeheer.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en computer in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een computer in een groep maken Maakt een Active Directory-computer in een groep.
Een computer in een organisatie-eenheid maken Maakt een Active Directory-computer in een organisatie-eenheid.
Een computer vernietigen Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie.
Een computer vernietigen en de bijbehorende substructuur verwijderen Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie en alle objecten in de substructuur van de computer.
Een computer uitschakelen Schakelt een computer van een Active Directory-instantie uit.
Een computer inschakelen Schakelt een computer in een Active Directory-instantie in.