Push uw wijzigingen in lokale vRealize Orchestrator-objecten naar uw geïntegreerde Git-opslagplaats. Voor dit toepassingsvoorbeeld worden wijzigingen in een Python-gebaseerde vRealize Orchestrator-actie naar een specifieke Git-tak gepusht.

U kunt een lokale wijzigingsset naar een Git-opslagplaats pushen. Elke wijzigingsset kan bestaan uit een of meer aangepaste vRealize Orchestrator-objecten.

Opmerking: Het proces van het pushen en annuleren van wijzigingen in een Git-opslagplaats wordt niet beperkt door groepsrechten. Daarom kan een werkstroomontwikkelaar van de ene groep lokale wijzigingen die door een andere ontwikkelaar zijn aangebracht, pushen of annuleren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Client.
 2. Bewerk uw Python-actie.
  1. Navigeer naar Bibliotheek > Acties en selecteer uw Python-actie.
  2. Maak kleine wijzigingen in de actie, zoals het wijzigen van de beschrijving.
  3. Sla de actie op.
 3. Push uw wijzigingen naar de Git-opslagplaats.
  Opmerking: U kunt lokale wijzigingen ook op objectniveau pushen door te klikken op de optie Versie die onderaan de objecteditor wordt weergegeven.
  1. Navigeer naar Beheer > Git-geschiedenis.
   De Git-geschiedenis toont de huidige verschillen tussen de lokale versietak en de geselecteerde Git-opslagplaatstak. U kunt de vermelding voor een aangepast vRealize Orchestrator-object uitvouwen om de versieverschillen te bekijken.
   Opmerking: U kunt een lokale wijzigingsset annuleren door te klikken op Alles annuleren.
  2. Klik op Pushen.
  3. Voer een committitel in.
  4. (Optioneel) Voer een korte beschrijving in voor de commit.
  5. Selecteer de wijzigingen in uw Python-actie die u naar de Git-opslagplaats wilt pushen.
 4. Klik op Pushen om het pushen van de lokale wijzigingsset naar de Git-opslagplaats te voltooien.

Volgende stappen

Nadat u de ontwikkeling in uw Git-tak hebt voltooid, kunt u deze samenvoegen met de hoofdstructuur. Zie Een samenvoegingsaanvraag maken.