Maak op uw lokale machine uw Python-script en verpak het script en een boto3-bibliotheek als een ZIP-map.

Voorwaarden

Procedure

 1. Maak op uw lokale machine een map vro-python-aws en installeer de boto3 Python SDK op deze map.
  mkdir vro-python-aws
  cd vro-python-aws
  mkdir lib
  pip install boto3 -t lib/
 2. Open een editor en maak het Python-hoofdscript. Voor dit gebruiksscenario gebruikt u Visual Studio Code.
  import boto3
   
  def handler(context, inputs):
    ec2 = boto3.resource('ec2')
    filters = [{
      'Name': 'instance-state-name',
      'Values': ['running']
    }]
   
    instances = ec2.instances.filter(Filters=filters)
    for instance in instances:
      print('Instance: ' + instance.id)
  Dit Python-script geeft alle actieve EC2-instanties in een bepaalde regio weer.
 3. Sla het gemaakte script op als een main.py-bestand in de map vro-python-aws.
 4. Meld u aan bij een opdrachtregelinterface.
 5. Ga naar de map vro-python-aws.
  cd vro-python-aws
 6. Maak een ZIP-pakket dat het python-script bevat.
  zip -r --exclude=*.zip -X vro-python-aws.zip .
  Opmerking: U kunt ook het ZIP-pakket maken met behulp van een ZIP-hulpprogramma, zoals 7-Zip.

resultaten

U heeft het Python-basisscript gemaakt en dit voorbereid voor import in uw vRealize Orchestrator-implementatie.