Maak een vRealize Orchestrator-actie die gebruikmaakt van uw Python-script.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Acties.
 3. Klik op Nieuwe actie.
 4. Voer op het tabblad Algemeen een naam, module en versienummer in voor de actie.
 5. Selecteer op het tabblad Script de optie Python 3.7 als de runtime en Zip als het scripttype.
 6. Klik op Importeren.
 7. Blader naar de map vro-python-aws en selecteer het ZIP-pakket met het Python-script.
 8. Voer in het tekstvak Vermeldingshandler main.handler in.
  Opmerking: De vermeldingshandler van de actie is gebaseerd op het hoofdscript in het geïmporteerde ZIP-pakket. Omdat het hoofdscript zich in een bestand bevindt met de naam main.py en een functie met de naam handler, moet de vermeldingshandler main.handler zijn. Als u een andere naam heeft gegeven aan het hoofdscriptbestand, wijzigt u de waarde van de vermeldingshandler dienovereenkomstig.
 9. Sla de actie op en klik op Uitvoeren.
  Er treedt een fout op tijdens het uitvoeren van de actie.
 10. Selecteer het tabblad Logboeken.
  De logboeken van de actie-uitvoering geven een foutbericht "botocore.exceptions.NoRegionError: U moet een regio opgeven." weer. Dit is verwacht gedrag, omdat het eerste Python-script geen regio definieert.

Volgende stappen

Voer foutopsporing uit op het Python-script. Zie Foutopsporing voor de actie Amazon Web Services uitvoeren.