Importeer het bijgewerkte Python-script en voer de actie opnieuw uit.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Acties en selecteer de oorspronkelijke Amazon Web Services-actie (AWS).
  3. (Optioneel) Wijzig het versienummer op het tabblad Algemeen.
  4. Verwijder het oude ZIP-pakket en klik op Importeren.
  5. Selecteer het bijgewerkte ZIP-pakket.
  6. Sla de actie op en klik op Uitvoeren.
  7. Nadat de actie is uitgevoerd, selecteert u het tabblad Logboeken.
    In de logboeken worden de EC2-instanties weergegeven die door de actie worden opgevraagd.

Volgende stappen

Maak een vRealize Orchestrator-werkstroom die de bijgewerkte AWS-actie gebruikt als Actie-element.