Standaard kunt u maximaal 300 werkstromen per knooppunt uitvoeren en maximaal 10.000 werkstromen in de wachtrij plaatsen als het aantal actief uitgevoerde werkstromen is bereikt.

Wanneer het vRealize Orchestrator-knooppunt meer dan 300 gelijktijdige werkstromen moet uitvoeren, worden de wachtende werkstroomuitvoeringen in de wachtrij geplaatst. Wanneer een actieve werkstroomuitvoering is voltooid, wordt de volgende werkstroom in de wachtrij uitgevoerd. Als het maximum aantal werkstromen in de wachtrij is bereikt, wordt de volgende werkstroom uitgevoerd totdat een van de in behandeling zijnde werkstromen wordt uitgevoerd.

U kunt de eigenschappen voor het uitvoeren van de werkstroom configureren op de pagina Geavanceerde opties in het Control Center.

Optie Beschrijving
Veilige modus inschakelen Als de veilige modus is ingeschakeld, worden alle actieve werkstromen geannuleerd en worden ze niet hervat wanneer het vRealize Orchestrator-knooppunt de volgende keer wordt opgestart.
Aantal gelijktijdige actieve werkstromen Het aantal werkstromen dat gelijktijdig wordt uitgevoerd. De standaardwaarde is 300 werkstromen per knooppunt.
Maximum aantal actieve werkstromen in de wachtrij Het aantal aanvragen voor werkstroomuitvoeringen dat de vRealize Orchestrator-server accepteert voordat deze onbeschikbaar wordt. De standaardwaarde is 10.000 werkstromen per knooppunt.
Maximum aantal bewaarde uitvoeringen per werkstroom Het maximum aantal voltooide werkstroomuitvoeringen dat als geschiedenis per werkstroom wordt bewaard. Als het aantal wordt overschreden, worden de oudste werkstroomuitvoeringen verwijderd. De standaardwaarde is 100 uitvoeringen per werkstroom.
Vervaldagen voor logboekgebeurtenissen Het aantal dagen dat logboekgebeurtenissen in de database worden bewaard voordat ze worden leeggemaakt. De standaardwaarde is 15 dagen.