Gebruik de Wavefront-extensie om metrische gegevens over uw vRealize Orchestrator-systeem en werkstromen te verzamelen.

Voorwaarden

 1. Controleer of Wavefront is ingeschakeld in de vRealize Orchestrator Appliance. Zie OpenTracing- en Wavefront-extensies inschakelen.
 2. Importeer het Wavefront-certificaat:
  1. Meld u aan bij het vRealize Orchestrator Control Center als root.
  2. Selecteer de pagina Certificaten.
  3. Klik op het vervolgkeuzemenu Importeren en selecteer Importeren vanaf URL.
  4. Voer de Wavefront-URL in en klik op Importeren.
 3. Configureer een Wavefront-proxy. Zie Wavefront-proxy's installeren en beheren voor meer informatie.

Procedure

 1. Meld u aan bij het vRealize Orchestrator Control Center als root.
 2. Selecteer de pagina Extensie-eigenschappen.
 3. Selecteer de Wavefront-extensie.
 4. Configureer de Wavefront-eigenschappen.
  Optie Beschrijving
  Proxy Het Wavefront-proxyadres.
  Host Optioneel. Het Wavefront-hostadres.
  Token Optioneel. Het Wavefront-API-token. Zie Een API-token genereren voor meer informatie over het genereren van een Wavefront-API-token.
  Voorvoegsel Voeg voorvoegsellabels toe voor elke metriek die naar Wavefront wordt verzonden. Voorvoegsellabels worden gescheiden door een puntsymbool.
 5. (Optioneel) Selecteer Standaarddashboard verzenden bij volgende start.
 6. Klik op Opslaan.

resultaten

U heeft de Wavefront-extensie voor vRealize Orchestrator geconfigureerd.

Volgende stappen

 • Om toegang te krijgen tot de metrieken die door Wavefront worden verzameld, opent u het dashboard op het adres dat tijdens de configuratie is ingevoerd.
 • Als u meldingen wilt ontvangen over specifieke gebeurtenissen in uw vRealize Orchestrator-omgeving, kunt u Wavefront-waarschuwingen gebruiken. Raadpleeg de Documentatie voor Wavefront-waarschuwingen voor meer informatie.