Met de HTTP-REST-invoegtoepassing kunt u REST-webservices beheren door interactie tussen vRealize Orchestrator en REST-hosts te bieden. U kunt REST-services en bijbehorende bewerkingen als inventarisobjecten definiëren door configuratiewerkstromen uit te voeren en REST-bewerkingen op de gedefinieerde objecten uit te voeren.

De invoegtoepassing bevat een set standaardwerkstromen voor het beheren van REST-hosts en het aanroepen van REST-bewerkingen. U kunt ook aangepaste werkstromen genereren om taken in een REST-omgeving te automatiseren.

Tijdelijke en persistente REST-hosts

De HTTP-REST-invoegtoepassing ondersteunt twee typen REST-hosts die u kunt gebruiken om aanvragen bij REST-eindpunten in te voeren: persistente hosts en tijdelijke hosts.

In de volgende tabel worden de twee typen REST-hosts vergeleken.
Persistente hosts Tijdelijke hosts
Wordt opgeslagen in de vRealize Orchestrator-database. Niet opgeslagen in de vRealize Orchestrator-database.

Tijdelijke hosts zijn virtuele objecten die zich in het geheugen bevinden terwijl een script wordt uitgevoerd.

Wordt opgeslagen in de vRealize Orchestrator-inventaris.

Persistente hosts kunnen ook worden weergegeven in vervolgkeuzemenu's voor formulieren van het type RESTHost.

Niet opgeslagen in de vRealize Orchestrator-inventaris.
Beschikbaar na herstart, failover en upgrade.

Wanneer een werkstroomtoken wordt onderbroken, kan dit doorgaan waar het is gestopt als het werkstroomitem een persistente REST-host als invoer gebruikt.

Gebruik persistente hosts als invoer/uitvoer van werkstroomitems. U kunt ze aan het begin van de scriptverwerking maken en ze verwijderen als u ze niet meer nodig heeft.

Niet beschikbaar na herstart en failover.

Wanneer een werkstroom wordt onderbroken, kan deze geen invoer voor een werkstroomitem herstellen waarvoor een tijdelijke REST-host is gemaakt.

Gebruik tijdelijke hosts in scriptverwerking wanneer u geïsoleerde aanvragen indient voor een server die u anders niet gebruikt.

Kan worden geëxporteerd en geïmporteerd als resource-elementen. Over te brengen naar verschillende vRealize Orchestrator-instanties omdat deze volledig via scripts worden gemaakt en beheerd.

Gebruik tijdelijke hosts wanneer u in meerdere omgevingen werkt zonder dat u persistente hosts hoeft te migreren.

Elke persistente host heeft een speciale HTTP-client die wordt gebruikt om aanvragen voor het eindpunt te beheren. Hosts hergebruiken dezelfde HTTP-clientinstantie.
Parallelle aanvragen worden ondersteund voor persistente en tijdelijke hosts.
  • Als u parallelle aanvragen inschakelt, wordt elke aanvraag uitgevoerd met een afzonderlijke context en blijft de status, met inbegrip van cookies, niet behouden tussen aanvragen.
  • Als ondersteuning voor parallelle aanvragen is uitgeschakeld, delen opeenvolgende aanvragen dezelfde HTTP-context.

Houd rekening met het volgende wanneer u tijdelijke hosts maakt.

  • Tijdelijke hosts die worden doorgegeven tussen werkstroomitems als invoer/uitvoer werken mogelijk niet in alle gevallen. Tijdelijke hosts vertrouwen op de werkstroomcache. Dit werkt niet wanneer bijvoorbeeld asynchrone werkstromen worden gestart. Geneste werkstromen kunnen ook mislukken.
  • Alleen aanvragen voor GET en HEAD worden automatisch omgeleid. URL-omleiding maakt gebruik van de default-strategie.
  • Verificatie van hostnaam wordt niet ondersteund.
  • Clientcertificaatverificatie wordt niet ondersteund.