Als werkstroomontwikkelaar kunt u objectreferentiegegevens gebruiken om uw ontwikkelingslevenscyclus te optimaliseren.

Met de vRealize Orchestrator Client kunt u objectreferentiegegevens vinden. Deze functie heeft twee functies:

  • Afhankelijkheden zoeken: Zoek informatie over objectafhankelijkheden in uw werkstromen. Afhankelijkheden kunnen andere werkstromen, acties, bronelementen en configuratie-elementen bevatten.
  • Gebruik zoeken: Ontdek of de geselecteerde werkstroom wordt gebruikt in andere werkstromen in de vRealize Orchestrator Client-bibliotheek.

U hebt toegang tot informatie over objectverwijzingen in de werkstroomeditor of in de vRealize Orchestrator Client-bibliotheek in een kaartweergave, lijstweergave of structuurweergave. Zie Organisatie van de inhoud in de vRealize Orchestrator Client voor meer informatie over de verschillende soorten inhoudsorganisatie van de vRealize Orchestrator Client-bibliotheek.

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u vanuit de werkstroomeditor toegang krijgt tot objectverwijzingen.

Voorwaarden

Ontwikkel een werkstroom die ten minste één objectverwijzing bevat.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Als u informatie over objectafhankelijkheden wilt vinden, klikt u op Afhankelijkheden zoeken.
    Opmerking: Wanneer u in het pop-upvenster voor afhankelijkheden klikt, kunt u de objecten waarnaar wordt verwezen in de lijst selecteren. Als u een object selecteert, wordt een afzonderlijk vRealize Orchestrator Client-tabblad geopend waar u de details van het geselecteerde object kunt bekijken of het object kunt bewerken.
  4. Als u informatie wilt vinden over waar de geselecteerde werkstroom wordt gebruikt, klikt u op Gebruik zoeken.