Standaard kunt u maximaal 300 werkstromen per knooppunt uitvoeren en maximaal 10.000 werkstromen in de wachtrij plaatsen als het aantal actief uitgevoerde werkstromen is bereikt.

Wanneer het vRealize Orchestrator-knooppunt meer dan 300 gelijktijdige werkstromen moet uitvoeren, worden de wachtende werkstroomuitvoeringen in de wachtrij geplaatst. Wanneer een actieve werkstroomuitvoering is voltooid, wordt de volgende werkstroom in de wachtrij uitgevoerd. Als het maximum aantal werkstromen in de wachtrij is bereikt, wordt de volgende werkstroom uitgevoerd totdat een van de in behandeling zijnde werkstromen wordt uitgevoerd.

U kunt de kenmerken van werkstroomuitvoeringen wijzigen door de eigenschappen van werkstroomuitvoeringen te configureren.

Optie Beschrijving
Veilige modus inschakelen Als de veilige modus is ingeschakeld, worden alle actieve werkstromen geannuleerd en worden ze niet hervat wanneer het vRealize Orchestrator-knooppunt de volgende keer wordt opgestart.
Aantal gelijktijdige actieve werkstromen Het aantal werkstromen dat gelijktijdig wordt uitgevoerd.
Aantal gelijktijdige actieve werkstromen Het aantal aanvragen voor werkstroomuitvoeringen dat de vRealize Orchestrator-server accepteert voordat deze onbeschikbaar wordt.
Maximum aantal bewaarde uitvoeringen per werkstroom Het maximum aantal voltooide werkstroomuitvoeringen dat als geschiedenis per werkstroom wordt bewaard. Als het aantal wordt overschreden, worden de oudste werkstroomuitvoeringen verwijderd.
Vervaldagen voor logboekgebeurtenissen Het aantal dagen dat logboekgebeurtenissen in de database worden bewaard voordat ze worden leeggemaakt.
Als u een eigenschap voor werkstroomuitvoering wilt configureren, meldt u zich aan bij het Control Center, navigeert u naar de pagina Systeemeigenschappen en voegt u de bijbehorende eigenschap en waarde toe.
Optie Systeemeigenschap Standaardwaarde
Veilige modus inschakelen ch.dunes.safe-mode onwaar
Aantal gelijktijdige actieve werkstromen com.vmware.vco.workflow-engine.executors-count 300
Maximum aantal actieve werkstromen in de wachtrij com.vmware.vco.workflow-engine.executors-max-queue-size 10000
Maximum aantal bewaarde uitvoeringen per werkstroom ch.dunes.task.max-workflow-tokens 100
Vervaldagen voor logboekgebeurtenissen com.vmware.o11n.log-events-expiration-days 15