U maakt een herstelplan om vast te stellen hoe Site Recovery Manager virtuele machines herstelt.

Procedure

 1. Klik in de vSphere Client of de vSphere Web Client op Site Recovery > Site Recovery openen.
 2. Selecteer op het starttabblad Site Recovery een sitepaar en klik op Details weergeven.
 3. Selecteer het tabblad Herstelplannen en klik op Nieuw om een herstelplan te maken.
 4. Voer een naam, beschrijving en richting voor het plan in, selecteer een map en klik op Volgende.
 5. Selecteer het groepstype in het menu.
  Optie Beschrijving
  Beveiligingsgroepen voor individuele VM's of gegevensopslaggroepen Selecteer deze optie om een herstelplan te maken dat beveiligingsgroepen voor op array gebaseerde replicatie en vSphere Replication bevat.
  Beveiligingsgroepen voor opslagbeleid Selecteer deze optie om een herstelplan te maken dat beveiligingsgroepen voor opslagbeleid bevat.

  Als u een uitgerekte opslag gebruikt, selecteert u deze optie.

 6. Selecteer een of meer beveiligingsgroepen voor het plan dat u wilt herstellen en klik op Volgende.
 7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Testnetwerk een netwerk dat u wilt gebruiken tijdens testherstel en klik op Volgende.
  Als er geen toewijzingen op siteniveau zijn, wordt met de standaardoptie Toewijzing op siteniveau gebruiken een geïsoleerd testnetwerk gemaakt.
 8. Controleer de samenvattingsinformatie en klik op Voltooien om het herstelplan te maken.