U maakt protection groups om Site Recovery Manager in te schakelen om uw virtuele machines te beveiligen.

U kunt protection groups in mappen indelen. Op het tabblad Protection groups worden de namen van de protection groups weergegeven, maar wordt niet weergegeven in welke map ze worden geplaatst. Als u twee protection groups met dezelfde naam in verschillende mappen heeft, kan het lastig zijn om ze uit elkaar te houden. Zorg er daarom voor dat de namen van de protection groups uniek zijn in alle mappen. In omgevingen waarin niet alle gebruikers weergaverechten hebben voor alle mappen, moet u de protection groups niet in mappen plaatsen om de uniekheid van de namen van protection groups te garanderen.

Wanneer u protection groups maakt, moet u ervoor zorgen dat de bewerkingen zoals verwacht worden voltooid. Zorg ervoor dat Site Recovery Manager de protection group maakt en dat de beveiliging van de virtuele machines in de groep succesvol is.

Voorwaarden

Controleer of u een van de volgende taken heeft uitgevoerd:

 • U heeft virtuele machines opgenomen in gegevensopslagplaatsen waarvoor u op array gebaseerde replicatie heeft geconfigureerd.
 • U voldoet aan de vereisten in Voorwaarden voor de protection groups voor opslagbeleid en heeft de Beperkingen van de protection groups voor opslagbeleid in de handleiding voor Beheer van Site Recovery Manager gecontroleerd.
 • U heeft vSphere Replication op uw virtuele machines geconfigureerd.
 • U heeft een combinatie van enkele of alle bovenstaande opties uitgevoerd.

Procedure

 1. Klik in de vSphere Client of vSphere Web Client op Site Recovery > Site Recovery openen.
 2. Selecteer op het starttabblad Site Recovery een sitepaar en klik op Details weergeven.
 3. Selecteer het tabblad Protection groups en klik op Nieuw om een protection group te maken.
 4. Voer op de pagina voor de naam en richting een naam en beschrijving voor de protection group in, selecteer een richting en klik op Volgende.
 5. Selecteer op de pagina Type protection group het type protection group en klik op Volgende.
  Optie Actie
  Een protection group voor op array gebaseerde replicatie maken Selecteer Gegevensopslaggroepen (op array gebaseerde replicatie) en selecteer een arraypaar.
  Een protection group voor vSphere Replication maken Selecteer Afzonderlijke VM's (vSphere Replication) .
  Een protection group voor opslagbeleid maken Selecteer Opslagbeleid (op array gebaseerde replicatie).
 6. Selecteer gegevensopslaggroepen, virtuele machines of opslagbeleidsregels om toe te voegen aan de protection group.
  Optie Actie
  Protection groups voor op array gebaseerde replicatie Selecteer gegevensopslaggroepen en klik op Volgende.

  Wanneer u een gegevensopslaggroep selecteert, worden de virtuele machines die de groep bevat, weergegeven in de tabel met virtuele machines.

  Protection groups voor vSphere Replication Selecteer virtuele machines in de lijst en klik op Volgende.

  Alleen virtuele machines die u voor vSphere Replication heeft geconfigureerd en die nog niet in een protection group staan, worden in de lijst weergegeven.

  Beveiligingsgroepen voor opslagbeleid Selecteer opslagbeleid in de lijst en klik op Volgende.
 7. Op de pagina Herstelplan kunt u optioneel de protection group toevoegen aan een herstelplan.
  Optie Actie
  Toevoegen aan bestaand herstelplan Hiermee voegt u de protection group toe aan een bestaand herstelplan.
  Toevoegen aan nieuw herstelplan Hiermee voegt u de protection group toe aan een nieuw herstelplan. Als u deze optie selecteert, moet u een naam voor het herstelplan invoeren.
  Nu niet toevoegen aan het herstelplan Selecteer deze optie als u de protection group niet wilt toevoegen aan een herstelplan.
 8. Controleer uw instellingen en klik op Voltooien.
  U kunt de voortgang van het maken van de protection group opvolgen op het tabblad Protection group.
  • Voor protection groups voor op array gebaseerde replicatie en vSphere Replication geldt dat de beveiligingsstatus van de protection group OK is als Site Recovery Manager succesvol de inventaristoewijzingen op de beveiligde virtuele machines heeft toegepast.
  • Voor protection groups voor opslagbeleid is de beveiligingsstatus van de protection group OK als Site Recovery Manager alle virtuele machines heeft beveiligd die zijn gekoppeld aan het opslagbeleid.
  • Voor protection groups voor op array gebaseerde replicatie en vSphere Replication geldt dat de beveiligingsstatus van de protection group Niet geconfigureerd is als u geen inventaristoewijzingen heeft geconfigureerd of als Site Recovery Manager deze niet kon toepassen.
  • Voor protection groups voor opslagbeleid is de beveiligingsstatus van de protection group Niet geconfigureerd als Site Recovery Manager niet alle virtuele machines die zijn gekoppeld aan het opslagbeleid, kan beveiligen.

Volgende stappen

Voor protection groups voor op array gebaseerde replicatie en vSphere Replication moet u inventaristoewijzingen toepassen op de virtuele machines als de beveiligingsstatus van de protection groups Niet geconfigureerd is:
 • Als u inventaristoewijzingen op de hele site wilt toepassen of als u wilt controleren of de inventaristoewijzingen die u al heeft ingesteld, geldig zijn, raadpleegt u Inventaristoewijzingen configureren in de handleiding voor Beheer van Site Recovery Manager. Zie Inventaristoewijzingen toepassen op alle leden van een protection group in de handleiding Beheer van Site Recovery Manager om deze toewijzingen toe te passen op alle virtuele machines.
 • Als u inventaristoewijzingen afzonderlijk wilt toepassen op elke virtuele machine in de protection group, raadpleegt u Inventaristoewijzingen configureren voor een afzonderlijke virtuele machine in een protection group in de handleiding voor Beheer van Site Recovery Manager.

Voor protection groups voor opslagbeleid, als de beveiligingsstatus van de protection group Niet geconfigureerd is, controleert u of u voldoet aan de vereisten in Voorwaarden voor de protection groups voor opslagbeleid en controleert u de Beperkingen van de protection groups voor opslagbeleid in de handleiding voor Beheer van Site Recovery Manager.