U moet de virtuele machines voor vSphere Replication of op array gebaseerde replicatie configureren om Site Recovery Manager te kunnen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om vSphere Replication op de vereiste virtuele machines in te schakelen.

Procedure

  1. Selecteer in de vSphere Web Client een virtuele machine waarop vSphere Replication moet worden ingeschakeld en klik op Acties > Alle vSphere Replication-acties > Replicatie configureren.
  2. Selecteer in het venster Replicatietype Repliceren naar een vCenter Server en klik op Volgende.
  3. Selecteer in het venster Doelsite de vCenter voor de herstellocatie en klik op Volgende.
  4. Selecteer in het venster Replicatieserver een vSphere Replication-server en klik op Volgende.
  5. Klik in het venster Doellocatie op Bewerken en selecteer de doelgegevensopslag waar de gerepliceerde bestanden worden opgeslagen en klik op Volgende.
  6. Behoud de standaardinstelling in het venster Replicatieopties en klik op Volgende.
  7. Voer in het venster Herstelinstellingen de tijd in voor Recovery Point Objective (RPO) en Tijdspuntinstanties en klik op Volgende.
  8. Controleer de instellingen in het venster Gereed om te voltooien en klik op Voltooien.
  9. Herhaal deze stappen voor alle virtuele machines waarop vSphere Replication moet worden ingeschakeld.