U kunt een back-up maken van uw vRealize Orchestrator-implementatie en deze herstellen met behulp van momentopnamen van uw vSphere-VM's.

De volgende procedure is gebaseerd op het maken en herstellen van back-ups van een geclusterde vRealize Orchestrator-implementatie. Voor een standalone vRealize Orchestrator-implementatie maakt u een vSphere-momentopname en zet u de implementatie daarvan terug zonder de aanvullende clusterspecifieke stappen die in deze procedure worden beschreven.

Opmerking: Zie Momentopname van een virtuele machine maken en Momentopname van een virtuele machine terugzetten voor meer informatie over het gebruik van momentopnamen van vSphere-VM's.

Procedure

 1. Identificeer het primaire knooppunt van uw vRealize Orchestrator-cluster.
  1. Meld u via SSH aan als root op de vRealize Orchestrator Appliance-commandoregel van een van uw knooppunten.
  2. Zoek het knooppunt met de rol primary door het commando kubectl -n prelude exec postgres-0 uit te voeren.
   kubectl -n prelude exec postgres-0 – chpst -u postgres repmgr cluster show --terse --compact
  3. Zoek het FQDN-adres van het primaire knooppunt door het commando kubectl -n prelude get pods uit te voeren.
   kubectl -n prelude get pods -o wide
 2. Maak een back-up van uw vRealize Orchestrator-implementatie.
  1. Meld u aan bij de vSphere Client.
  2. Maak momentopnamen van uw vRealize Orchestrator-knooppunten.
   Wanneer u een back-up van uw knooppunten maakt, moet u een specifieke volgorde volgen. Maak eerst een back-up van uw replicaknooppunten en daarna een back-up van het primaire knooppunt.
   Opmerking: Maak geen momentopnamen van uw vRealize Orchestrator-knooppunten als de optie Snapshot the virtual machine’s memory is ingeschakeld.
 3. Herstel uw vRealize Orchestrator-implementatie.
  1. Zet uw vRealize Orchestrator-knooppunten terug met de momentopnamen die u in stap 2 heeft gemaakt.
  2. Schakel de vRealize Orchestrator-knooppunten in.
   Bij het inschakelen van de knooppunten moet u een specifieke volgorde volgen. Schakel eerst uw primaire knooppunt in en schakel daarna uw replicaknooppunten in.