U kunt een sleutel toevoegen door de werkstroom Sleutel toevoegen van de configuratie-invoegtoepassing uit te voeren of door de REST API te gebruiken.

Procedure

  1. Dien een GET-aanvraag in bij de URL van de werkstroomservice van de werkstroom Sleutel toevoegen.
    GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows?conditions=name=Add key
  2. Haal de definitie van de werkstroom Sleutel toevoegen op door een GET-aanvraag te maken bij de URL van de definitie.
    GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/6c301bff-e8fe-4ae0-ad08-5318178594b3/
  3. Dien een POST-aanvraag in bij de URL die de uitvoeringsobjecten van de werkstroom Sleutel toevoegen bevat.
    POST https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/6c301bff-e8fe-4ae0-ad08-5318178594b3/executions/
  4. Geef het sleutelarchief, de sleutelalias, de PEM-gecodeerde sleutel, de certificaatketen en het sleutelwachtwoord op als invoerparameters van de werkstroom Sleutel toevoegen in een element voor uitvoeringscontext in de hoofdtekst van de aanvraag.