Neem deel aan het Customer Experience Improvement Program via de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Als u wilt deelnemen aan het Customer Experience Improvement Program, voert u de opdracht vracli ceip on uit.
 3. Controleer de informatie over het Customer Experience Improvement Program en voer de opdracht vracli ceip on --acknowledge-ceip uit.
 4. Start de vRealize Orchestrator-services opnieuw.
  1. Om de serverservice opnieuw te starten, voert u de opdracht kubectl -n prelude exec -it your_vro_pod-c vco-server-app /bin/bash uit.
  2. Voer de opdracht kill 1 uit om de service te stoppen.
  3. Om de Control Center-service opnieuw te starten, voert u de opdracht kubectl -n prelude exec -it your_vro_pod-c vco-controlcenter-app /bin/bash uit.
  4. Voer de opdracht kill 1 uit om de service te stoppen.
 5. Als u het Customer Experience Improvement Program wilt verlaten, voert u de opdracht vracli ceip off uit.
 6. Herhaal de stappen om de services opnieuw te starten.