U kunt de Kubernetes Classless Inter-Domain Routing-subnetmaskers (CIDR) na de implementatie wijzigen.

De vRealize Orchestrator Appliance configureert en voert een Kubernetes-cluster uit. De pods en services in dit cluster worden respectievelijk geïmplementeerd in afzonderlijke IPv4-subnetten, voorgesteld door de interne cluster-CIDR en interne service-CIDR. De standaardwaarden van de subnetmaskers die tijdens de OVF-implementatie zijn ingesteld, zijn de volgende:

Kubernetes network property Default value Property description
cluster-cidr 10.244.0.0/22 De CIDR die wordt gebruikt voor pods die binnen het Kubernetes-cluster worden uitgevoerd.
service-cidr 10.244.4.0/22 De CIDR die wordt gebruikt voor Kubernetes-services in het Kubernetes-cluster.

De standaard CIDR-netwerkadressen kunnen een conflict veroorzaken met externe privénetwerken die u mogelijk gebruikt. In dergelijke scenario's kunt u de configuratie van deze CIDR-waarden tijdens of na de implementatie van uw vRealize Orchestrator Appliance wijzigen.

Opmerking: Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren voor informatie over het wijzigen van de CIDR-configuratie tijdens de implementatie van de appliance.

Voorwaarden

 • Controleer of de CIDR-adreswaarden ten minste 1024 hosts ondersteunen.
 • De interne cluster-CIDR en interne service-CIDR mogen niet dezelfde subnetwaarde delen.
 • De CIDR-waarde voor een van de subnetten kan geen waarde bevatten die u aan het andere subnet wilt toevoegen.
  Opmerking: De waarde voor cluster-cidr kan bijvoorbeeld niet 10.244.4.0/22 10.244.4.0/24 zijn omdat deze ook de subnetwaarde voor de eigenschap service-cidr bevat. Elke subnetwaarde moet afzonderlijk worden toegevoegd.

Procedure

 1. Meld u als root aan bij de vRealize Orchestrator Appliance.
 2. Voer de opdracht vracli upgrade exec -y --prepare --profile k8s-subnets uit.
 3. Maak een back-up van uw vRealize Orchestrator-implementatie door een momentopname van een virtual machine (VM) te maken. Zie Een momentopname van een virtual machine maken.
  Voorzichtig: vRealize Orchestrator 8.x ondersteunt momenteel geen momentopnamen van geheugen. Voordat u de momentopname van uw vRealize Orchestrator-implementatie maakt, controleert u of de optie Momentopname maken van geheugen van virtual machine is gedeactiveerd.
 4. Wijzig de waarden van de cluster-CIDR- en service-CIDR-subnetten door het commando vracli network k8s-subnets uit te voeren.
  vracli network k8s-subnets --cluster-cidr <CIDR_value> --service-cidr <CIDR_value>
 5. Voer het commando vracli upgrade exec uit om het CIDR-configuratieproces te voltooien.