Het bestand js-io-rights.conf bevat regels die schrijftoegang tot gedefinieerde directory's in het serverbestandssysteem toestaan.

Verplichte inhoud van het bestand js-io-rights.conf

Elke regel van het bestand js-io-rights.conf moet de volgende informatie bevatten:

  • Een plusteken (+) of minteken (-) om aan te geven of rechten zijn toegestaan of geweigerd
  • De rechtenniveaus voor lezen (r), schrijven (w) en uitvoeren (x)
  • Het pad waarop de rechten worden toegepast.
    Opmerking: De rootmap voor het bestand js-io-rights.conf is altijd /var/run/vco. In het vRealize Orchestrator Appliance-bestandssysteem bevindt deze map zich onder /data/vco/var/run/vco. Alle inhoud met toegang tot het vRealize Orchestrator-bestandssysteem moet worden toegewezen onder deze rootmap.

Standaardinhoud van het bestand js-io-rights.conf

De standaardinhoud van het configuratiebestand js-io-rights.conf in de Orchestrator Appliance is als volgt:

-rwx /
+rwx /var/run/vco
+rx /etc/vco
-rwx /etc/vco/app-server/security/
+rx /var/log/vco/
De eerste twee regels in het standaardconfiguratiebestand js-io-rights.conf staan de volgende toegangsrechten toe:
-rwx /
Alle toegang tot het bestandssysteem wordt geweigerd.
+rwx /var/run/vco
Toegang voor lezen, schrijven en uitvoeren is toegestaan in de directory /var/run/vco.

Regels in het bestand js-io-rights.conf

vRealize Orchestrator verhelpt toegangsrechten in de volgorde waarin ze worden weergegeven in het bestand js-io-rights.conf. Elke regel kan de vorige regels overschrijven.

Belangrijk: U kunt toegang tot alle delen van het bestandssysteem toestaan door +rwx / in te stellen in het bestand js-io-rights.conf. Dit houdt echter een hoog beveiligingsrisico in.