U kunt TLS-certificaten importeren door een werkstroom uit te voeren vanuit de configuratie-invoegtoepassing of door de REST API te gebruiken.

U kunt een vertrouwd certificaat importeren vanuit een bestand of een URL. Zie Een vertrouwd certificaat importeren met het Control Center

Procedure

 1. Maak een GET-aanvraag bij de URL van de werkstroom.
  Optie Beschrijving
  Vertrouwd certificaat uit een bestand importeren Hiermee wordt een vertrouwd certificaat uit een bestand geïmporteerd.
  Vertrouwd certificaat uit een URL importeren Hiermee wordt een vertrouwd certificaat uit een URL-adres geïmporteerd.
  Vertrouwd certificaat uit een URL importeren met een proxyserver Hiermee wordt een vertrouwd certificaat van een URL-adres geïmporteerd met behulp van een proxyserver.
  Vertrouwd certificaat uit een URL met certificaatalias importeren Hiermee wordt een vertrouwd certificaat met een certificaatalias geïmporteerd van een URL-adres.
  Als u een vertrouwd certificaat uit een bestand wilt importeren, moet u de volgende GET-aanvraag doen:
  GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows?conditions=name=Import
  				trusted certificate from a file
 2. Haal de definitie van de werkstroom op door een GET-aanvraag te maken bij de URL van de definitie.
  Om de definitie van de werkstroom Vertrouwd certificaat uit een bestand importeren op te halen, moet u de volgende GET-aanvraag doen:
  GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/93a7bb21-0255-4750-9293-2437abe9d2e5
 3. Maak een POST-aanvraag bij de URL die de uitvoeringsobjecten van de werkstroom bevat.
  Voor de werkstroom Vertrouwd certificaat uit een bestand importeren moet u de volgende POST-aanvraag doen:
  POST https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/93a7bb21-0255-4750-9293-2437abe9d2e5/executions
 4. Geef waarden op voor de invoerparameters van de werkstroom in een element voor uitvoeringscontext in de hoofdtekst van de aanvraag.
  Parameter Beschrijving
  cer

  Het CER-bestand vanwaar u het TLS-certificaat wilt importeren.

  Deze parameter is van toepassing op de werkstroom Vertrouwd certificaat uit een bestand importeren.

  url

  De URL vanwaar u het TLS-certificaat wilt importeren. Voor niet-HTTPS-services is de ondersteunde indeling IP_address_or_DNS_name:port.

  Deze parameter is van toepassing op de werkstroom Vertrouwd certificaat uit een URL importeren.