U kunt de schijfgrootte van de vRealize Orchestrator Appliance wijzigen door de instellingen voor de schijfgrootte van de vRealize Orchestrator Appliance virtuele machine in vSphere te bewerken.

Voorwaarden

Controleer of de vRealize Orchestrator Appliance SSH-service is ingeschakeld. Zie SSH-toegang tot de vRealize Orchestrator Appliance activeren of deactiveren.

Procedure

 1. Controleer de momenteel beschikbare schijfruimte in de vRealize Orchestrator Appliance.
  Opmerking: De vRealize Orchestrator Appliance-schijven hebben ten minste 20 procent vrije schijfruimte nodig.
  1. Meld u via SSH als rootgebruiker aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Voer de opdracht vracli disk-mgr uit.
 2. Wijzig de grootte van de schijf van de vRealize Orchestrator Appliance virtuele machine in vSphere.
  1. Meld u aan bij de vSphere Client als een beheerder.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de virtuele machine en selecteer Instellingen bewerken.
  3. Vouw op het tabblad Virtuele hardware Harde schijf uit om de schijfinstellingen weer te geven en te wijzigen en klik op OK.
   Zie voor meer informatie over het wijzigen van de schijfgrootte van vSphere virtuele machines De configuratie van de virtuele schijf wijzigen in Beheer van vSphere-virtuele machines.
 3. Activeer de automatische wijziging van de grootte in Photon OS.
  1. Meld u via SSH als rootgebruiker aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Voer de opdracht vracli disk-mgr resize uit.
   Opmerking: U kunt de voortgang van de procedure voor het wijzigen van de schijfgrootte volgen in /var/log/vmware/prelude/disk_resize.log.
   U hebt de grootte van de vRealize Orchestrator Appliance-schijven gewijzigd.
 4. Controleer het succes van de procedure voor het wijzigen van de schijfgrootte door de opdracht disk-mgr uit te voeren.
  vracli disk-mgr

Volgende stappen

Zie KB 79925 als u problemen met de procedure voor het wijzigen van de schijfgrootte wilt oplossen.