U kunt de vRealize Orchestrator-server in de foutopsporingsmodus starten om problemen op te lossen bij het ontwikkelen van een invoegtoepassing.

Voorwaarden

Installeer en configureer het Kubernetes-opdrachtregelprogramma op uw lokale machine. Zie Kubectl installeren en instellen.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Voer de opdracht kubectl -n prelude edit deployment vco-app uit.
 3. Bewerk het YAML-implementatiebestand door een omgevingsvariabele voor foutopsporing toe te voegen aan de container vco-server-app. De variabele moet worden toegevoegd onder de sectie env van de container vco-server-app.
  containers:
     - command:
     ...
      env:
      - name: DEBUG_PORT
       value: "your_desired_debug_port"
     ...
  	name: vco-server-app
     ...
  Opmerking: Wanneer u de omgevingsvariabele voor foutopsporing toevoegt aan de sectie env, moet u de opmaak van de YAML-inspringing volgen zoals weergegeven in het vorige voorbeeld.
 4. Sla de wijzigingen in het implementatiebestand op.
  Als de bewerking naar het implementatiebestand is gelukt, ontvangt u het bericht deployment.extensions/vco-app bewerkt.
 5. Genereer het Kubernetes-configuratiebestand door de opdracht vracli dev kubeconfig uit te voeren.
  Aangezien kubeconfig een ontwikkelaarsomgeving is, wordt u gevraagd om te bevestigen dat u wilt doorgaan. Voer Ja in om door te gaan of Nee om te stoppen.
 6. Kopieer de inhoud van het gegenereerde configuratiebestand van apiVersion: v1 tot en met de client-key-data-inhoud.
 7. Sla het gegenereerde Kubernetes-configuratiebestand op uw lokale machine op.
 8. Meld u af bij de vRealize Orchestrator Appliance.
 9. Voltooi de configuratie van de foutopsporingsmodus op uw lokale machine.
  1. Open een opdrachtregelshell.
  2. Bind de KUBECONFIG-omgevingsvariabele aan het opgeslagen configuratiebestand.
   Opmerking: Dit voorbeeld is gebaseerd op een Linux-omgeving.
   export KUBECONFIG=/file/path/fileName
  3. Voer de opdracht kubectl cluster-info uit om te valideren of de services worden uitgevoerd.
  4. Om het configureren van de foutopsporingsmodus te voltooien, voert u de volgende Kubernetes API-aanvraag uit.
   Opmerking: De waarde van de localhost_debug_port-variabele is de poort die is ingesteld in uw configuratie voor externe foutopsporing van uw IDE (Integrated Development Environment). De waarde van de vro_debug_port-variabele wordt gegenereerd tijdens stap 3 van deze procedure.
   kubectl port-forward pod/vco_app_pod_ID localhost_debug_port:vro_debug_port
  Belangrijk: Wanneer u het foutopsporingsprogramma configureert, geeft u de DNS- en IP-instellingen op van de lokale machine waarop u de opdracht voor het doorsturen van poorten heeft uitgevoerd.

resultaten

U heeft foutopsporing voor de server geconfigureerd voor uw vRealize Orchestrator Appliance.