Wanneer u de vRealize Orchestrator Appliance downloadt en implementeert, is de vRealize Orchestrator-server vooraf geconfigureerd. Na de implementatie worden de services automatisch gestart.

Volg deze richtlijnen om de beschikbaarheid en schaalbaarheid van uw vRealize Orchestrator-installatie te verbeteren:
  • Installeer en configureer een verificatieprovider en configureer vRealize Orchestrator om met de provider te werken. Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren.
  • Voor geclusterde vRealize Orchestrator-omgevingen installeert en configureert u een server met load balancer en configureert u deze om de workload tussen de vRealize Orchestrator-servers te verdelen.