U kunt systeemeigenschappen instellen om het Orchestrator-standaardgedrag te wijzigen.