Als u wilt wijzigen tot welke delen van het serverbestandssysteem de werkstromen en de vRealize Orchestrator-API toegang hebben, wijzigt u het configuratiebestand js-io-rights.conf. Het bestand js-io-rights.conf wordt gemaakt wanneer een werkstroom probeert toegang te krijgen tot het bestandssysteem van de vRealize Orchestrator-server.

Procedure

  1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Ga naar de directory /data/vco/var/run/vco/.
  3. Open het configuratiebestand js-io-rights.conf in een teksteditor.
  4. Voeg de nodige regels toe aan het bestand js-io-rights.conf om toegang tot gebieden van het bestandssysteem toe te staan of te weigeren.
    De volgende regel weigert bijvoorbeeld de uitvoeringsrechten in de directory /data/vco/var/run/vco/noexec:
    -x /data/vco/var/run/vco/noexec
    /data/vco/var/run/vco/noexec behoudt uitvoeringsrechten, maar /data/vco/var/run/vco/noexec/bar behoudt die niet. Beide directory's blijven leesbaar en schrijfbaar.

resultaten

U hebt de toegangsrechten voor het bestandssysteem voor werkstromen en voor de vRealize Orchestrator API gewijzigd.