U kunt een TLS-certificaat verwijderen door de werkstroom Vertrouwd certificaat verwijderen van de configuratie-invoegtoepassing uit te voeren of door de REST API te gebruiken.

Procedure

  1. Maak een GET-aanvraag bij de URL van de werkstroomservice van de werkstroom Vertrouwd certificaat verwijderen.
    GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows?conditions=name=Delete trusted certificate
  2. Haal de definitie van de werkstroom Vertrouwd certificaat verwijderen op door een GET-aanvraag te maken bij de URL van de definitie.
    GET https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/8a70a326-ffd7-4fef-97e0-2002ac49f5bd
  3. Maak een POST-aanvraag bij de URL die de uitvoeringsobjecten bevat van de werkstroom Vertrouwd certificaat verwijderen.
    POST https://{orchestrator_host}:{poort}/vco/api/workflows/8a70a326-ffd7-4fef-97e0-2002ac49f5bd/executions/
  4. Geef de naam op van het certificaat dat u wilt verwijderen als invoerparameter van de werkstroom Vertrouwd certificaat verwijderen in een element voor uitvoeringscontext in de hoofdtekst van de aanvraag.