Gebruik de Wavefront-extensie om metrische gegevens over uw vRealize Orchestrator-systeem en werkstromen te verzamelen.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Als u een directe verbinding met uw Wavefront-instantie wilt configureren, voert u het vracli wavefront-commando uit.
  vracli wavefront internal --url ${WAVEFRONT_URL} --token ${API_TOKEN}
  U kunt ook een proxyverbinding configureren door het volgende commando uit te voeren:
  vracli wavefront proxy --hostname ${PROXY_FQDN}
 3. Als u de configuratie van de Wavefront-extensie wilt voltooien, voert u het /opt/scripts/deploy.sh-commando uit.

resultaten

U heeft de Wavefront-extensie voor vRealize Orchestrator geconfigureerd.

Volgende stappen

 • Om toegang te krijgen tot de metrieken die door Wavefront worden verzameld, opent u het dashboard op het adres dat tijdens de configuratie is ingevoerd.
 • Als u meldingen wilt ontvangen over specifieke gebeurtenissen in uw vRealize Orchestrator-omgeving, kunt u Wavefront-waarschuwingen gebruiken. Raadpleeg de Documentatie voor Wavefront-waarschuwingen voor meer informatie.