vRealize Orchestrator biedt verschillende tools en interfaces op basis van de specifieke verantwoordelijkheden van de globale gebruikersrollen. In vRealize Orchestrator kunt u gebruikers met volledige rechten hebben, die deel uitmaken van de beheerdersgroep (beheerders), ontwikkelaars (werkstroomontwerpers), gebruikers voor probleemoplossing (kijkers) en gebruikers met beperkte toegang.

vRealize Orchestrator-gebruikersrollen worden beheerd in het menu Rollenbeheer van de vRealize Orchestrator Client. Voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen in de vRealize Orchestrator Client raadpleegt u Rollen toewijzen in de vRealize Orchestrator-client in de handleiding De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.

Opmerking: Voor vRealize Orchestrator-implementaties die zijn geverifieerd met vRealize Automation of met een vRealize Automation-licentie, worden gebruikersrollen toegewezen met de service Identiteits- en toegangsbeheer van het vRealize Automation-platform. Zie vRealize Orchestrator-clientrollen in vRealize Automation configureren in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
Gebruikersrol Beschrijving
Beheerder Deze gebruiker heeft volledige toegang tot alle vRealize Orchestrator-platformmogelijkheden en -inhoud, inclusief inhoud die door specifieke groepen is gemaakt. De gebruikersverantwoordelijkheden van de primaire beheerder zijn onder meer:
  • vRealize Orchestrator installeren en configureren.
  • Gebruikers toevoegen aan de vRealize Orchestrator Client, rollen toewijzen en groepen maken en verwijderen. Zie Groepen in de vRealize Orchestrator-client maken in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
  • Een integratie maken met een Git-opslagplaats voor de ontwikkelaars in hun vRealize Orchestrator-omgeving. Zie Een verbinding met een Git-opslagplaats configureren in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
  • Problemen met de vRealize Orchestrator-omgeving oplossen via functies zoals werkstroomvalidatie en scripts voor foutopsporing in werkstromen.
Kijker Deze gebruiker heeft alleen-lezen toegang tot alle vRealize Orchestrator Client, inclusief alle groepen en groepsinhoud. Deze gebruiker kan inhoud bekijken, maar kan deze niet maken, bewerken of uitvoeren, of werkstroomuitvoeringen, werkstroomuitvoeringslogboeken of pakketten exporteren. Kijkers worden niet beperkt door groepsrechten.
Opmerking: De rol van kijker wordt alleen ondersteund voor vRealize Orchestrator-instanties die met vRealize Automation zijn geverifieerd. Deze rol is standaard niet toegewezen aan een vRealize Automation-rol, zodat deze expliciet aan gebruikers moet worden toegewezen.
Werkstroomontwerper Deze gebruiker kan de functionaliteit van het vRealize Orchestrator-platform uitbreiden door objecten te maken en te bewerken. Werkstroomontwerpers hebben geen toegang tot de functies voor beheer en probleemoplossing van de vRealize Orchestrator Client. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de werkstroomontwerper zijn:
  • Het maken, bewerken, uitvoeren en verwijderen van vRealize Orchestrator-objecten zoals werkstromen, acties, beleidsregels en configuratie-elementen.
  • Werkstroomuitvoeringen plannen. Zie Werkstromen in vRealize Orchestrator-client plannen in VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
  • Inhoud die door de werkstroomontwikkelaar is gemaakt, toevoegen aan groepen waaraan deze is toegewezen.
  • Lokale wijzigingen in de vRealize Orchestrator-inhoudsinventaris pushen naar de Git-opslagplaats voor verbinding. Zie Wijzigingen naar Git-opslagplaats pushen in VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
Gebruikers met beperkte rechten Gebruikers zonder een toegewezen rol kunnen zich nog steeds aanmelden bij de vRealize Orchestrator Client, maar hebben beperkte toegang tot clientfuncties en inhoud. Als ze aan een groep zijn toegewezen, kan deze gebruiker inhoud die is opgenomen in die groep, bekijken en uitvoeren.