U kunt uw vRealize Orchestrator 8.x-implementatie (of hoger) naar de nieuwste productversie upgraden met een gekoppelde ISO-image. Upgraden van vRealize Orchestrator 7.x of lager naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.

Voorwaarden

 • Controleer of het upgradetraject voor uw vRealize Orchestrator wordt ondersteund. Zie de VMware Product Interoperability Matrix.
 • Download en koppel de ISO-image:
  1. Download de ISO-image van de officiële VMware-downloadsite.
  2. Verbind het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
   Opmerking: Nadat u het cd-romstation hebt aangesloten, gaat u naar de pagina met VM-instellingen van vRealize Orchestrator Appliance en controleert u of Connect At Power On is ingeschakeld.
  3. Koppel de ISO-image aan het cd-romstation van de virtual vRealize Orchestrator Appliance-machine in vSphere. Raadpleeg de documentatie voor vSphere Virtual Machine Administration.
 • Voordat u vRealize Orchestrator-implementaties upgradet die zijn geverifieerd met vRealize Automation, controleert u of de vRealize Automation-productversie overeenkomt met de versie van vRealize Orchestrator waarnaar u upgradet. Bijvoorbeeld: als u upgradet naar vRealize Orchestrator 8.9, moet u controleren of u vRealize Automation 8.9 gebruikt als verificatieprovider.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Voer de opdracht blkid uit en noteer de apparaatnaam voor het vRealize Orchestrator Appliance-cd-romstation.
 3. Koppel het cd-romstation.
  mount /dev/xxx /mnt/cdrom
  Belangrijk: Voor geclusterde vRealize Orchestrator-implementaties moet u stappen 2 en 3 uitvoeren op alle knooppunten in het cluster.
 4. Maak een back-up van uw vRealize Orchestrator-implementatie door een momentopname van een virtual machine (VM) te maken. Zie Een momentopname van een virtual machine maken.
  Voorzichtig: vRealize Orchestrator 8.x ondersteunt momenteel geen momentopnamen van geheugen. Voordat u de momentopname van uw vRealize Orchestrator-implementatie maakt, controleert u of de optie Momentopname maken van geheugen van virtual machine is gedeactiveerd.
 5. Om de upgrade te voltooien, voert u de opdracht vracli upgrade exec -y --profile lcm --repo cdrom:// uit op een van de knooppunten in uw implementatie.
  Opmerking: Voor vRealize Orchestrator-implementaties die met vSphere zijn geverifieerd, voert u de verificatiegegevens in van de gebruiker die uw implementatie heeft geregistreerd bij de vCenter Single Sign-On-service (SSO). U kunt ook uw wachtwoord exporteren als een omgevingsvariabele. Dit kan nuttig zijn voor scenario's waarbij u een geautomatiseerd script gebruikt om meerdere vRealize Orchestrator-implementaties te upgraden. Voer de opdracht export VRO_SSO_PASSWORD= your_sso_password uit om het SSO-wachtwoord te exporteren.

resultaten

U hebt uw vRealize Orchestrator-implementatie geüpgraded. Zie Problemen met vRealize Orchestrator-upgrades oplossen om mogelijke problemen met de upgrade op te lossen.

Volgende stappen

Valideer of de upgrade van vRealize Orchestrator Appliance is gelukt door het commando vracli version op de commandoregel van de appliance uit te voeren. Door dit commando uit te voeren, kunt u de productversie en het buildnummer van de vRealize Orchestrator Appliance valideren.