vRealize Orchestrator-werkstromen waarvoor Kerberos-verificatie is vereist, kunnen mislukken als het Kerberos-configuratiebestand niet de juiste indeling of codering heeft.

Probleem

Kerberos-verificatie kan de standaardrealm niet identificeren.

Kan standaardrealm niet vinden

Oorzaak

Het Kerberos-configuratiebestand krb5.conf dat u uploadt naar de vRealize Orchestrator Appliance, is bewerkt in een niet-UNIX-besturingssysteem. Daardoor zijn de indeling en codering mogelijk onjuist.

Oplossing

De vRealize Orchestrator-appliance kan het bestand krb5.conf alleen lezen als het bestand een UNIX-indeling heeft en de tekencodering ANSI als UTF-8 heeft.