Voordat u de werkstroom SNMP-trappoort instellen uitvoert, moet u de poort toevoegen aan de vRealize Orchestrator Appliance.

Procedure

  1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Maak een variabele voor de SNMP-trappoort.
    SNMP_PORT=port_value
    Opmerking: De geopende poorten voor SNMP-traps zijn 81 tot 32767.
  3. Voer de opdracht vracli network ports expose uit.
    vracli network ports expose --proto udp --targetPort $SNMP_PORT $SNMP_PORT vco-app