Wanneer u een zoekfunctiemethode aanroept, kunt u expressies op basis van de XPath-querytaal gebruiken. De zoekopdracht retourneert alle inventarisobjecten die overeenkomen met de XPath-expressies. Als u query's voor eigenschappen wilt uitvoeren, kunt u deze in het zoekscript opnemen in de vorm van een tekenreeksarray.

Het volgende JavaScript-voorbeeld gebruikt het VcPlugin-scriptverwerkingsobject en een XPath-expressie om de namen te retourneren van alle datastoreobjecten die deel uitmaken van de door vCenter Server beheerde objecten en de tekenreeks ds in hun naam bevatten.

var datastores = VcPlugin.getAllDatastores(null, "xpath:name[contains(.,'ds')]");
for each (datastore in datastores){
     System.log(datastore.name); 
 }

Dezelfde XPath-expressie kan met het Server-scriptverwerkingsobject en de zoekfunctiemethode findAllForType worden aangeroepen.

var datastores = Server.findAllForType("VC:Datastore", "xpath:name[contains(.,'ds')]");
for each (datastore in datastores){
     System.log(datastore.name); 
 }

Het volgende scriptvoorbeeld retourneert de namen van alle hostsysteemobjecten waarvan de id met het cijfer 1 begint.

var hosts = VcPlugin.getAllHostSystems(null, "xpath:id[starts-with(.,'1')]");
for each (host in hosts){
     System.log(host.name); 
}

Het volgende script retourneert de namen en id's van alle datacenterobjecten die de tekenreeks DC, in hoofd- of kleine letters, in hun naam bevatten. Het script haalt ook de eigenschap tag op.

var datacenters = VcPlugin.getAllDatacenters(['tag'], "xpath:name[contains(translate(., 'DC', 'dc'), 'dc')]");
for each (datacenter in datacenters){
     System.log(datacenter.name + " "  +  datacenter.id); 
}