U kunt de voorbeeldwerkstromen voor de Mail-invoegtoepassing aanroepen om de e-mailfunctionaliteit in de aangepaste werkstromen te implementeren. U kunt een voorbeeldwerkstroom uitvoeren om de interactie tussen vRealize Orchestrator en uw SMTP-server te testen.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tag mail in het zoekveld voor werkstromen in.
Opmerking: Voordat u toegang krijgt tot de werkstromen, controleert u of het gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om Mail-werkstromen uit te voeren.
Werkstroomnaam Beschrijving
Mail configureren Definieert de verbinding met de SMTP-server, het SMTP-verificatieaccount en het adres en de schermnaam van de afzender.
Berichten ophalen Haalt de berichten van een bepaald e-mailaccount op met behulp van het POP3-protocol.
Berichten ophalen (via MailClient) Haalt de berichten van een bepaald e-mailaccount op, zonder ze te verwijderen, met behulp van de nieuwe script-API die wordt geleverd door de MailClient-klasse.
Melding verzenden Verzend een e-mail met opgegeven inhoud naar een opgegeven e-mailadres. Als geen optionele parameters zijn opgegeven, gebruikt de werkstroom de standaardwaarden die zijn ingesteld met de werkstroom Mail configureren.
Melding verzenden naar mailinglijst Verzendt een e-mail met opgegeven inhoud naar een bepaalde lijst met e-mailadressen, CC-lijst en BCC-lijst. Als geen optionele parameters zijn opgegeven, gebruikt de werkstroom de standaardwaarden die zijn ingesteld met de werkstroom Mail configureren.