De werkstroomcategorie Gebruiker bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan Active Directory-gebruikersbeheer.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags active_directory en user in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een gebruiker aan een gebruikersgroep toevoegen Voegt één gebruiker als lid van een gebruikersgroep toe.
Een gebruikerswachtwoord wijzigen Wijzigt het wachtwoord voor een gebruiker. Er is een SSL-verbinding vereist en het wachtwoord moet aan de Active Directory-beperkingen voldoen.
Een gebruiker in een groep maken Maakt een gebruiker zonder een wachtwoord. Het wachtwoord moet bij de volgende aanmelding worden gemaakt. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.
Een gebruiker in een organisatie-eenheid maken Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid. Als SSL-verbinding is gedeactiveerd, kunt u geen wachtwoord maken voor de gebruiker. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.
Een gebruiker met een wachtwoord in een groep maken Maakt een gebruiker en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd.
Een gebruiker met een wachtwoord in een organisatie-eenheid maken Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd. Als SSL-verbinding is gedeactiveerd, kunt u geen wachtwoord opgeven.
Een gebruiker vernietigen Verwijdert een gebruiker van een Active Directory-instantie.
Een gebruiker uitschakelen Deactiveert een gebruiker van een Active Directory-instantie.
Een gebruiker inschakelen Activeert een gebruiker in een Active Directory-instantie.
Een gebruiker uit een gebruikersgroep verwijderen Verwijdert een gebruiker uit een gebruikersgroep.