U voegt een cloudzone toe en configureert de parameters ervan door een vRealize Orchestrator-werkstroom uit te voeren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u als beheerder aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag voor de cloudzones in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Cloudzone maken en klik op Uitvoeren.
 4. Configureer de eigenschappen van de cloudzone op het tabblad Samenvatting.
  Optie Beschrijving
  Host Selecteer de vRealize Automation-host waarvoor u een cloudzone wilt configureren.
  Regio Selecteer een cloudregio.
  Naam Voer een naam voor de cloudzone in.
  Beschrijving Voeg een beschrijving toe.
  Plaatsingsbeleid

  Plaatsingsbeleid bepaalt hostselectie voor implementaties binnen de opgegeven cloudzone.

  Pas een van de volgende plaatsingsstrategieën toe:
  • STANDAARD. Plaatst computerresources op willekeurige hosts.
  • BINPACK. Plaatst computerresources op de meest belaste host die voldoende resources heeft om de opgegeven berekening uit te voeren.
  • SPREAD. Geeft implementatieberekeningsresources aan het cluster of de host met het minste aantal virtuele machines. Voor vSphere distribueert Distributed Resource Scheduler (DRS) de virtual machines over de hosts.
 5. Voeg op het tabblad Capaciteiten capaciteitstags toe als u een tagstrategie wilt ondersteunen.

  U kunt nu tags toevoegen, of later wanneer u het cloudaccount bewerkt. Zie Hoe gebruik ik tags om vRealize Automation Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren voor informatie over tags.

 6. Klik op Uitvoeren.

resultaten

U hebt een clouzone toegevoegd.

Volgende stappen

Configureer een project en voeg hieraan cloudzones toe. Zie Een project toevoegen.