De HTTP-REST-invoegtoepassing ondersteunt twee typen REST-hosts die u kunt gebruiken om aanvragen bij REST-eindpunten in te voeren: persistente hosts en tijdelijke hosts.

Verschillen tussen persistente en tijdelijke hosts

In de volgende tabel worden de twee typen REST-hosts vergeleken.
Persistente hosts Tijdelijke hosts
Opgeslagen in de vRealize Orchestrator-database. Niet opgeslagen in de vRealize Orchestrator-database.

Tijdelijke hosts zijn virtuele objecten die zich in het geheugen bevinden terwijl een script wordt uitgevoerd.

Opgeslagen in de vRealize Orchestrator-inventaris.

Persistente hosts kunnen ook worden weergegeven in vervolgkeuzemenu's voor formulieren van het type RESTHost.

Niet opgeslagen in de vRealize Orchestrator-inventaris.
Beschikbaar na herstart, failover en upgrade.

Wanneer een werkstroomtoken wordt onderbroken, kan dit doorgaan waar het is gestopt als het werkstroomitem een persistente REST-host als invoer gebruikt.

Gebruik persistente hosts als invoer/uitvoer van werkstroomitems. U kunt ze aan het begin van de scriptverwerking maken en ze verwijderen als u ze niet meer nodig heeft.

Niet beschikbaar na herstart en failover.

Wanneer een werkstroom wordt onderbroken, kan deze geen invoer voor een werkstroomitem herstellen waarvoor een tijdelijke REST-host is gemaakt.

Gebruik tijdelijke hosts in scriptverwerking wanneer u geïsoleerde aanvragen indient voor een server die u anders niet gebruikt.

Kan worden geëxporteerd en geïmporteerd als resource-elementen. Over te brengen naar verschillende vRealize Orchestrator-instanties omdat deze volledig via scripts worden gemaakt en beheerd.

Gebruik tijdelijke hosts wanneer u in meerdere omgevingen werkt zonder dat u persistente hosts hoeft te migreren.

Elke persistente host heeft een speciale HTTP-client die wordt gebruikt om aanvragen voor het eindpunt te beheren. Hosts hergebruiken dezelfde HTTP-clientinstantie.
Parallelle aanvragen worden ondersteund voor persistente en tijdelijke hosts.
 • Als u parallelle aanvragen activeert, wordt elke aanvraag uitgevoerd met een afzonderlijke context en blijft de status, met inbegrip van cookies, niet behouden tussen aanvragen.
 • Als ondersteuning voor parallelle aanvragen is gedeactiveerd, delen opeenvolgende aanvragen dezelfde HTTP-context.

Overwegingen voor tijdelijke hosts

Houd rekening met het volgende wanneer u tijdelijke hosts maakt.
 • Tijdelijke hosts die worden doorgegeven tussen werkstroomitems als invoer/uitvoer werken mogelijk niet in alle gevallen. Tijdelijke hosts vertrouwen op de werkstroomcache. Dit werkt niet wanneer bijvoorbeeld asynchrone werkstromen worden gestart. Geneste werkstromen kunnen ook mislukken.
 • Alleen aanvragen voor GET en HEAD worden automatisch omgeleid. URL-omleiding maakt gebruik van de default-strategie.
 • Verificatie van hostnaam wordt niet ondersteund.
 • Clientcertificaatverificatie wordt niet ondersteund.

Problemen oplossen

Als u tijdelijke hosts gebruikt zonder ondersteuning voor parallelle aanvragen, ervaart u mogelijk scriptregressies na het upgraden van uw vRealize Orchestrator-omgeving of na het upgraden van de HTTP-REST-invoegtoepassing naar versie 2.4.1.19272162 of hoger. Het gebruik van verschillende tijdelijke hostinstanties om aanvragen uit te voeren, die afhankelijk zijn van elkaar voor cookies, wordt niet ondersteund vanaf vRealize Orchestrator 8.7.

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem te voorkomen.
 1. Gebruik in plaats van tijdelijke hosts persistente hosts en bewerkingen. U kunt de persistente REST-hosts op twee manieren maken.
  1. Maak een REST-host die verwijst naar de server met behulp van de werkstroom Een REST-host toevoegen.
   In plaats van tijdelijke hosts te gebruiken, gebruikt u de REST-host overal als invoer waar u er een aanvraag voor moet maken.
   • Maak geen tijdelijke bewerkingen die naar deze host verwijzen. Maak in plaats daarvan reguliere bewerkingen.
   • Ondersteuning voor parallelle aanvragen moet worden gedeactiveerd. Anders blijven cookies niet behouden.

   Deze benadering wordt niet aanbevolen als u meerdere aanvragen tegelijk met deze host in uw werkstromen indient.

  2. Maak een REST-host per werkstroom die wordt uitgevoerd via de scriptverwerking en verwijder deze vervolgens.
   Gebruik deze methode als u parallelle aanvragen doet bij de server. Als u bijvoorbeeld twee parallelle aanvragen heeft, maakt u twee verschillende hosts.
   1. Kloon een werkstroom.
   2. Voeg een scriptelement toe waarmee de host wordt gemaakt die u voor toekomstige aanvragen wilt gebruiken.
   3. Gebruik de host als uitvoer van de werkstroom en als invoer voor alle andere scripts die aanvragen voor die host doen.
   4. Als u de status wilt wissen, voegt u een element toe aan het einde van de scriptverwerking waardoor de host die u heeft gemaakt, wordt verwijderd.
 2. Gebruik één tijdelijke host voor alle afhankelijke aanvragen in een bepaalde werkstroom en geef deze zo nodig door tussen werkstroomitems als invoer/uitvoer.

  Het doorgeven van tijdelijke hosts tussen meerdere werkstroomelementen wordt niet officieel ondersteund, maar zal naar verwachting werken. Houd er rekening mee dat tijdens het opnieuw starten de werkstroomstatus kan verloren gaan en de werkstroom mogelijk niet kan worden hervat.

  Als u tijdelijke hosts gebruikt en aanvragen wilt indienen die afhankelijk zijn van elkaar voor cookies, moet u voor alle aanvragen dezelfde tijdelijke hostinstantie gebruiken. Als de aanvragen meerdere werkstroomitems omvatten, maakt u de host in het eerste werkstroomitem en geeft u deze vervolgens door als invoer aan de rest.

 3. Gebruik uw huidige tijdelijke hosts, maar wijzig de mislukte aanvragen om de nodige cookies op te nemen door de respectievelijke headers toe te voegen.

  Mogelijk moet u de cookies uit het vorige antwoord parseren en deze in volgende aanvragen gebruiken.