U kunt een werkstroom uitvoeren om een wachtrij aan een opgegeven broker toe te voegen.

Voorwaarden

 • Controleer of u bent aangemeld bij de vRealize Orchestrator-client als een beheerder.
 • Controleer dat u verbinding hebt met een AMQP-broker vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag amqp in het zoekveld voor werkstromen in.
 2. Zoek de werkstroom Een wachtrij declareren en klik op Uitvoeren.
 3. Selecteer op het tabblad AMQP-broker een broker waaraan u de wachtrij wilt toevoegen.
 4. Definieer op het tabblad Wachtrij-eigenschappen de wachtrij-eigenschappen.
  1. Voer in het tekstvak Naam de naam in van de wachtrij die u wilt weergeven.
  2. Kies of de wachtrij duurzaam is.
   Optie Beschrijving
   Ja De wachtrij wordt verwijderd nadat een broker opnieuw is gestart.
   Nee De wachtrij blijft nadat een broker opnieuw is gestart.
  3. Kies of een exclusieve client voor de specifieke wachtrij is ingesteld.
   Optie Beschrijving
   Ja Stelt één client voor deze specifieke wachtrij in.
   Nee Stelt meer clients voor deze specifieke wachtrij in.
  4. Kies of de wachtrij automatisch met het geactiveerde abonnement wordt verwijderd.
   Optie Beschrijving
   Ja Verwijdert automatisch de wachtrij wanneer er geen clients meer mee zijn verbonden. De wachtrij blijft tot er ten minste één client op is geabonneerd.
   Nee Verwijdert de wachtrij niet.
 5. Klik op Uitvoeren.