U kunt een werkstroom uitvoeren om een SOAP-host toe te voegen en de verbindingsparameters van de host te configureren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags soap en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Een SOAP-host toevoegen en klik op Uitvoeren.
 4. Geef op het tabblad SOAP-host de eigenschappen op om een host te maken.
  1. Voer in het tekstvak Naam de naam van de host in.
  2. Kies of u de WSDL-inhoud als tekst wilt opgeven.
   Optie Actie
   Ja Kopieer de tekst in het tekstvak WSDL-inhoud.
   Nee Voer het juiste pad in het tekstvak WSDL-URI in.
  3. Voer in het tekstvak Verbindingstime-out het aantal seconden in waarbinnen vRealize Orchestrator verbinding moet maken met de SOAP-host. Anders treedt er een time-out voor de verbinding op.
  4. Voer in het tekstvak Time-out bij aanvraag het aantal seconden in waarbinnen een SOAP-aanvraag moeten lukken voordat er een time-out optreedt.
 5. Selecteer op het tabblad Proxy of u een proxy wilt gebruiken.
  Optie Actie
  Ja Geef het proxyadres en de proxypoort op.
  Nee Ga door met de volgende stap.
 6. Selecteer het verificatietype op het tabblad Hostverificatie.
  Optie Beschrijving
  Geen Er is geen verificatie vereist.
  Basis

  Biedt basistoegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de vRealize Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
  Verificatiesamenvatting

  Biedt samengevatte toegangsverificatie die gebruikmaakt van versleuteling.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de vRealize Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
  NTLM

  Biedt NT LAN Manager-toegangsverificatie (NTLM) binnen de Windows Security Support Provider-structuur (SSPI).

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de vRealize Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Voer op het tabblad NTLM-instellingen het NTLM-domein en het NTLM-werkstation in.

  Onderhandelen

  Biedt Kerberos-toegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus op het tabblad Gebruikersreferenties.
  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.
  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de vRealize Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Geef op het tabblad Onderhandelen de SPN van de Kerberos-service op.

 7. Klik op Uitvoeren.

resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de SOAP-host weergegeven in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt de SOAP-hostobjecten verkennen en er werkstromen op uitvoeren vanuit de weergave Inventaris.